Skip to main content

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
(ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1ο
Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

1. Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των Σωματείων των εργαζομένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση με την επωνυμία "Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης" (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.), που ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 1118/1978 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Aθηνών με αριθμ. 235 και ειδ. 2297/30-10-92, λειτουργεί εφεξής σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων στις 8/12/1999, καλύπτει τους εργαζόμενους στα κάθε είδους και χαρακτήρα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα (δημόσια, ιδιωτικά, δημοτικά) και έχει την επωνυμία "Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού, Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης" (ΠΟΣΠΕΡΤ).
2. Η Ομοσπονδία έχει έδρα την Αθήνα και
3. Χρησιμοποιεί στρογγυλή σφραγίδα, η οποία στη μεν περιφέρεια περιλαμβάνει την επωνυμία της και το έτος της ίδρυσής της, στο δε κέντρο της ραδιοτηλεοπτικά σύμβολα.

Αρθρο 2ο
Σκοποί

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι :
1. Η συνένωση των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων σε κάθε είδους και χαρακτήρα ελληνικά Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, με σκοπό τη, μέσω της συλλογικής δράσης, μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών των σωματείων - μελών της, καθώς και την καλλιέργεια και σύσφιξη των συναδελφικών τους σχέσεων, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειάς τους και η ανάπτυξη στους εργαζόμενους της ταξικής και συλλογικής συνείδησης, απεξαρτημένης από εργοδοτική ή κομματική κηδεμόνευση ή επιρροή.
2. Η προώθηση της ενότητας και η μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος όλης της Ελλάδας, με βάση τα ταξικά και εθνικά του συμφέροντα.
3. Η συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (κάθε είδους και χαρακτήρα) και η προάσπιση του κοινωνικού και εθνικού χαρακτήρα της δημόσιας ραδιοφωνίας - τηλεόρασης.
4. Η συμβολή στην εμπέδωση της ειρήνης, ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας, στην προστασία και διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών, στην κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στην επικράτηση της άμεσης δημοκρατίας.
5. Η συνδρομή στην πραγματοποίηση των σκοπών των Σωματείων - μελών της όταν της ζητείται και ο συντονισμός της δραστηριότητάς τους με τρόπο που δεν θα παραβιάζει την αυτονομία τους.
6. Η συμβολή στις προσπάθειες απελευθέρωσης της συνδικαλιστικής δράσης από τις κάθε είδους δεσμεύσεις και σκοπιμότητες που, μορφοποιούμενες στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, την οριοθετούν και την περιορίζουν.

Αρθρο 3ο
Μέσα

Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδία για την εκπλήρωση των σκοπών της είναι :
1. Η συνδικαλιστική δράση κάθε μορφής.
2. Η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η έγερση συλλογικών διαφορών και η συμμετοχή στη διαιτητική ρύθμισή τους.
3. Η συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
4. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής των συνταγματικών διατάξεων, της εργατικής νομοθεσίας, των Κανονισμών και των διατάξεων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων.
5. Η συμμετοχή με εκπροσώπους της σε συλλογικά όργανα, στα οποία προβλέπεται ή ζητείται η εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.
6. Η διαπραγμάτευση για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων που καλύπτει.
7. Η οργάνωση και καθοδήγηση κάθε μορφής και έκτασης αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εργαζομένων.
8. Η συμμετοχή σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις.
9. Η μέριμνα για τη συνδικαλιστική επιμόρφωση των εργαζομένων που καλύπτει, η έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού και ενημερωτικών εντύπων, η ίδρυση βιβλιοθηκών και η οργάνωση εκδηλώσεων για την πληροφόρηση και ανάπτυξη της συνδικαλιστικής και κοινωνικής συνείδησης και την ψυχαγωγία των εργαζομένων που καλύπτει.
10. Η παροχή νομικής προστασίας και η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στα προβλήματα των Σωματείων-Μελών της.
11. Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
12. Η κατάστρωση προγραμμάτων διαχείρισης.
13. H προώθηση του αιτήματος της συμμετοχής των εργαζόμενων στα όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.
14. Η χρησιμοποίηση κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Άρθρο 4ο
Μέλη - Εγγραφή

1. Μέλος της ΠΟΣΠΕΡΤ μπορεί να γίνει κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον έχει μέλη της εργαζόμενους στα κάθε είδους και χαρακτήρα ελληνικά Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (δημόσια, ιδιωτικά, δημοτικά).
2. Για να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, το ενδιαφερόμενο Σωματείο πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιό της :
  α) Αίτηση εγγραφής.
  β) Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του με την απόφαση για την εγγραφή στην ΠΟΣΠΕΡΤ και την αποδοχή του Καταστατικού της.
  γ) Κυρωμένα αντίγραφα του ισχύοντος Καταστατικού του και των δικαστικών αποφάσεων αναγνώρισης και έγκρισης τυχόν τροποποιήσεών του.
  δ) Αντίγραφο πρακτικού των τελευταίων αρχαιρεσιών του και απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα.
  ε) Αντίγραφο του Μητρώου των μελών του και απόσπασμα πρακτικών Γ.Σ. που περιέχει την απόφαση για την αντιπροσώπευση στη ΓΣΕΕ μέσω της ΠΟΣΠΕΡΤ ή μέσω του οικείου Εργατικού Κέντρου.
  στ) Υπεύθυνη δήλωση της Διοίκησής του ότι το Σωματείο δεν ανήκει σε άλλη Ομοσπονδία.
3. Το Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ, είτε αποδέχεται υποχρεωτικά την αίτηση εγγραφής, εφόσον το Σωματείο συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού και υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε την απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφασή του. Η απόφαση λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο Σωματείο το αργότερο δέκα μέρες από τη λήψη της.
4. Το ενδιαφερόμενο σωματείο μπορεί, μέσα σε δέκα πέντε μέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης σ' αυτό, να προσφύγει με γραπτή αίτησή του στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της Ομοσπονδίας. Η προσφυγή του Σωματείου περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Συνεδρίου, μετά την υποβολή της, ενώ στη σχετική συζήτηση μετέχει και το Σωματείο με δύο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του.
5. Η προσφυγή ή η προθεσμία προσφυγής στη Γενική Συνέλευση δεν κωλύει το ενδιαφερόμενο Σωματείο να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο. Το ίδιο δικαίωμα έχει το ενδιαφερόμενο Σωματείο αν έχει παρέλθει η προθεσμία που καθορίζεται στο παρόν Καταστατικό ή η τυχόν μικρότερη νόμιμη, εφόσον δεν του έχει γνωστοποιηθεί απόφαση του Δ.Σ. επί της αιτήσεως εγγραφής του στην Ομοσπονδία.
6. Η εγγραφή σε κάθε περίπτωση ισχύει από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.
7. Μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής, το ενδιαφερόμενο Σωματείο καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής.

Aρθρο 5ο
Αποχώρηση - Διαγραφή – Επανεγγραφή

1. Κάθε Σωματείο-Μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών του.
2. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαγράφει από το Μητρώο τα Σωματεία που αποχώρησαν ή διαλύθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο και τα Σωματεία που τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της διαγραφής.
3. Επανεγγραφή στην Ομοσπονδία μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση και κατά την ελεύθερη κρίση του Συνεδρίου. Κατεξαίρεση Σωματείο που διαγράφτηκε για καθυστέρηση συνδρομών ή έκτακτων εισφορών επανεγγράφεται, μετά την εξόφλησή τους, με τη διαδικασία και κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών.
4. Τα Σωματεία που αποχωρούν ή διαγράφονται υποχρεούνται να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους μέχρι το τέλος του έτους εξόδου τους από την Ομοσπονδία.

Aρθρο 6ο
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα Σωματεία - Μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ διατηρούν τη διοικητική και οικονομική αυτονομία τους και την ανεξαρτησία των επιδιώξεών τους.

2. Τα ταμειακά τακτοποιημένα Σωματεία-Μέλη έχουν τα δικαιώματα :
  α) Να ζητούν την ηθική, υλική και νομική υποστήριξη της Ομοσπονδίας για την προώθηση των σκοπών τους.
  β) Να ζητούν τη μεσολάβηση της ΠΟΣΠΕΡΤ για την επίλυση διακλαδικών αντιθέσεων και σωματειακών διαφορών.
  γ) Να λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων της Ομοσπονδίας, ύστερα από γραπτή αίτησή τους.
  δ) Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους και με τα οριζόμενα στο παρόν και στο νόμο δικαιώματα των αντιπροσώπων, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.
3. Τα Σωματεία-Μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ έχουν τις υποχρεώσεις :
  α) Να τηρούν το Καταστατικό της Ομοσπονδίας στις σχέσεις τους με αυτήν και να μην αντιστρατεύονται προς τις αποφάσεις των Οργάνων της.
  β) Να υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών μετά τη διεξαγωγή τους.
  γ) Να γνωστοποιούν αμέσως στην Ομοσπονδία κάθε αλλαγή στη σύνθεση των διοικητικών τους οργάνων και των Αντιπροσώπων τους, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού τους.
  δ) Να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου βεβαίωση για τον αριθμό των γραμμένων στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μελών τους.
  ε) Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΟΣΠΕΡΤ.
  στ) Να προβαίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, στην ψηφοφορία για την επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης μέσω της οποίας το σωματείο - μέλος θα εκπροσωπηθεί στη ΓΣΕΕ.

Aρθρο 7ο
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Αντιπροσώπων

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντιπροσώπων καθορίζονται με βάση την αρχή της ισότητας.
2. Οι Αντιπρόσωποι των ταμειακά τακτοποιημένων Σωματείων-Μελών έχουν τα δικαιώματα :
  α) Να συμμετέχουν, εκφράζοντας ανεμπόδιστα τη γνώμη τους και να ψηφίζουν για κάθε θέμα, στα Συνέδρια και στα όργανα της Ομοσπονδίας, εφόσον έχουν εκλεγεί στα όργανα αυτά.
  β) Να ασκούν κριτική και έλεγχο στα όργανα της Ομοσπονδίας
  γ) Να εκλέγουν τα μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας και τους Αντιπροσώπους στην τριτοβάθμια οργάνωση και να εκλέγονται στα Όργανα αυτά ή ως Αντιπρόσωποι στην τριτοβάθμια οργάνωση.
  δ) Να λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων της Ομοσπονδίας, ύστερα από γραπτή αίτησή τους.
3. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-Μελών έχουν τις υποχρεώσεις :
  α) Να τηρούν το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και να μην αντιστρατεύονται στις αποφάσεις των οργάνων της.
  β) Να συμμετέχουν στα Συνέδρια και να ψηφίζουν στις εκλογές.
  γ) Να επιδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Aρθρο 8ο
Μεσολάβηση

1. Κάθε Σωματείο - Μέλος της ΠΟΣΠΕΡΤ δικαιούται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, να ζητήσει γραπτά τη μεσολάβηση της Ομοσπονδίας σε περιπτώσεις διαφοράς ή αντιδικίας με άλλο Σωματείο της δύναμής της.
2. Αρμόδιο μεσολαβητικό όργανο είναι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, το οποίο επιλαμβάνεται της διαφοράς αν συμφωνήσει και το αντίδικο Σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του.
3. Η απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή γραπτά των απόψεων των αντιδίκων Σωματείων.
4. Οποιοδήποτε από τα αντίδικα Σωματεία θεωρεί αβάσιμη και αδικαιολόγητη την απόφαση μεσολάβησης του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει με αίτηση, που υποβάλλει μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, στο Συνέδριο. Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης προθεσμίας ή μετά την προσφυγή του ενδιαφερόμενου Σωματείου αναστέλλεται η εκτέλεση της πρωτοβάθμιας απόφασης. Η αίτηση εκδικάζεται υποχρεωτικά στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο, μετά την υποβολή της.
5. Η τελεσίδικη απόφαση μεσολάβησης είναι δεσμευτική για τα αντίδικα Σωματεία.

Αρθρο 9ο
Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Σωματείο-Μέλος ή Αντιπρόσωπος που αντιστρατεύεται στους σκοπούς της Ομοσπονδίας, παραβιάζει το Καταστατικό της ή ενεργεί αντίθετα προς τις αποφάσεις του Συνεδρίου αντιμετωπίζεται πειθαρχικά.
2. Πειθαρχικές ποινές είναι η επίπληξη, η προσωρινή ως τρεις μήνες αποβολή και η οριστική διαγραφή. Η ποινή της επίπληξης κατά Σωματείου - Μέλους επιβάλλεται στις διοικήσεις των σωματείων μελών.
3. Τον πειθαρχικό έλεγχο ασκεί σε πρώτο βαθμό το Δ.Σ., που αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.
4. Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται αν το Σωματείο ή ο Αντιπρόσωπος που διώκεται πειθαρχικά δεν κληθεί να απολογηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο, όχι όμως μικρότερο των δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της κλήσης.
5. Η πειθαρχική απόφαση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο Σωματείο ή τον Αντιπρόσωπο μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την έκδοσή της. Το Σωματείο-Μέλος ή ο Αντιπρόσωπος μπορεί να προσβάλει την πειθαρχική απόφαση μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την κοινοποίησή της με προσφυγή στο Συνέδριο, που κατατίθεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η προθεσμία προσφυγής και η εμπρόθεσμη προσφυγή στο Συνέδριο αναστέλλει την πρωτοβάθμια απόφαση και τα αποτελέσματά της. Η προσφυγή συζητείται στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο.
6. Η ποινή της αποβολής ή διαγραφής εκτελείται δύο μήνες μετά τη γνωστοποίησή της στον ενδιαφερόμενο Σωματείο ή Αντιπρόσωπο, ή σε περίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής στο Δικαστήριο, μετά την τελεσίδικη απόρριψή της.

Αρθρο 10ο
Συγκρότηση Συνεδρίου

1. Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων συγκροτείται από τους Αντιπροσώπους των ταμειακά τακτοποιημένων Σωματείων - μελών της ΠΟΣΠΕΡΤ.
2. Κάθε Σωματείο - Μέλος εκπροσωπείται στο Συνέδριο από αριθμό Αντιπροσώπων που καθορίζεται με μέτρο ένας Αντιπρόσωπος για κάθε είκοσι τέσσερα (24) ψηφίσαντα μέλη του. Σε περίπτωση που μένει υπόλοιπο ψηφισάντων μεγαλύτερο των δώδεκα (12) εκλέγεται ένας ακόμη Αντιπρόσωπος.
3. Αντιπρόσωποι που για οποιοδήποτε λόγο χάνουν την ιδιότητά τους αυτή, αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους, κατά το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 20 παρ. 6 του παρόντος.
4. Στα Συνέδρια συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα όργανα Διοίκησης των Ρ/Φ και Τ/Ο σταθμών, οι Πρόεδροι ή οι Γενικοί Γραμματείς των Σωματείων - μελών ή η νόμιμοι αναπληρωτές τους και οι Πρόεδροι των Τοπικών Παραρτημάτων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

 

Αρθρο 11ο
Δικαιοδοσία Συνεδρίου

Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΠΟΣΠΕΡΤ και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  α) Εκλέγει και ελέγχει τα Όργανα της Ομοσπονδίας και τους Αντιπροσώπους της στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  β) Ανακαλεί τα όργανα της Ομοσπονδίας και τους Αντιπροσώπους στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με τη συνήθη απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζεται στην παράγραφο 3 περ. β' του άρθρου 14 του παρόντος.
  γ) Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και αποφασίζει για την απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη.
  δ) Εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό της νέας περιόδου.
  ε) Εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ., που αφορούν αίτηση εγγραφής ή επιβολή πειθαρχικής ποινής ή μεσολάβηση για επίλυση διαφορών.
  στ) Τροποποιεί το Καταστατικό.
  ζ)Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεδρίου.
  η)Αποφασίζει για την ενοποίηση της Ομοσπονδίας με άλλη συνδικαλιστική οργάνωση.
  θ) Αποφασίζει για την προσχώρηση σε ή αποχώρηση από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  ι) Αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας και τη διάθεση της περιουσίας της σε άλλη ομοσπονδία με παρόμοιο σκοπό.
  ια)Αποφασίζει για όσα άλλα θέματα έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή με το νόμο.

Αρθρο 12ο
Σύγκληση Συνεδρίου

1. Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε δεκαοκτώ (18) μήνες εναλλάξ είτε τον Δεκέμβριο είτε τον Ιούνιο τους έτους σύγκλησης, ανάλογα με το μήνα σύγκλησης του προηγούμενου τακτικού Συνεδρίου. Στο τακτικό Συνέδριο υποβάλλονται για έγκριση ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ., η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός της περιόδου που ακολουθεί. Στο Τακτικό Συνέδριο μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα, αν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
2. Έκτακτα το Συνέδριο συγκαλείται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή το ζητήσει με αίτησή του προς το Δ.Σ. το ένα πέμπτο τουλάχιστο των Αντιπροσώπων. Στην αίτηση αναγράφονται απαραίτητα τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει το Συνέδριο μέσα σε είκοσι μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν η Διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ δεν συγκαλέσει το Συνέδριο μέσα σε 20 μέρες, το συνέδριο συγκαλείται από τους αιτούντες, στους οποίους η Διοίκηση υποχρεούται να παραδώσει αμέσως όλα τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα, καλύπτοντας και τις αναγκαίες δαπάνες.
3. Το Συνέδριο συγκαλείται με πρόσκληση του Δ.Σ. προς τους Αντιπροσώπους, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους Αντιπροσώπους τουλάχιστον οκτώ μέρες αν πρόκειται για τακτικό και τέσσερις μέρες αν πρόκειται για έκτακτο Συνέδριο ή για δεύτερη ή τρίτη Συνεδρίαση Τακτικού ή Έκτακτου Συνεδρίου, πριν από την ημερομηνία σύγκλησής του. Το Δ.Σ. υποχρεούται να αναρτά τις προσκλήσεις σύγκλησης των τακτικών και έκτακτων Συνεδρίων στους ειδικούς πίνακες τόσο των γραφείων της Ομοσπονδίας όσο και των χώρων όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους τα μέλη των Σωματείων - μελών της.
4. Όταν πρόκειται για Τακτικό Συνέδριο, κάθε Αντιπρόσωπος του Σωματείου-Μέλους έχει το δικαίωμα να πάρει από τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ ένα αντίγραφο του οικονομικού απολογισμού του χρονικού διαστήματος για το οποίο γίνεται ο απολογισμός, του προϋπολογισμού του επομένου χρονικού διαστήματος μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο και της έκθεσης της Ε.Ε., δύο τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 13ο
Απαρτία Συνεδρίου

1. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) των Αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
2. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση το Συνέδριο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε μέρες σε δεύτερη συνεδρίαση οπότε βρίσκεται η απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστο το ένα τέταρτο (1/4) των Αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
3. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, συγκαλείται μέσα σε δεκαπέντε μέρες τρίτη, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5) των Αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
4. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την τρίτη συνεδρίαση, το Συνέδριο ματαιώνεται και δεν μπορεί να συγκληθεί με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, αν δεν περάσουν δεκαπέντε μέρες. Στην περίπτωση αυτή το νέο Συνέδριο θεωρείται σαν πρώτο.
5. Όταν συζητείται τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση της Ομοσπονδίας, προσχώρηση σε ή αποχώρηση από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) των Αντιπροσώπων.

Αρθρο 14ο
Αποφάσεις Συνεδρίου

1. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας το Συνέδριο εκλέγει τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες του, τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και τον Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά.
2. Στο Συνέδριο συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός αν είναι παρόντες όλοι οι Αντιπρόσωποι και συμφωνούν όλοι για την συζήτηση θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων Αντιπροσώπων, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις που απαιτείται ειδική πλειοψηφία :
  α) Τριών τετάρτων των παρόντων για τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση της Ομοσπονδίας ή προσχώρηση ή αποχώρηση από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ή σύσταση τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
  β) Τριών πέμπτων των παρόντων για προσχώρηση ή αποχώρηση από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ή διαγραφή Σωματείου - Μέλους ή Αντιπροσώπου ή ανάκληση των εκλεγμένων μελών των οργάνων της Ομοσπονδίας ή τους αντιπροσώπους στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
4. Η ψηφοφορία στο Συνέδριο είναι μυστική ή φανερή. Μυστική είναι υποχρεωτικά κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Εφορευτικής Επιτροπής, Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, πειθαρχικά παραπτώματα, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας και για όποιο άλλο θέμα αποφασίσει το Συνέδριο.
5. Οι συνεδριάσεις του Συνεδρίου μαγνητοφωνούνται. Τα πρακτικά συντάσσονται με κύριο βοήθημα τη μαγνητοφώνηση των συζητήσεων και υπογράφονται από το Προεδρείο του Συνεδρίου.
6. Κατά τη λήψη των αποφάσεων (με φανερή ή μυστική ψηφοφορία) δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και το Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας σε κάθε περίπτωση.

Αρθρο 15ο
Χρόνος διεξαγωγής

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σε τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διενεργούνται τακτικά, κάθε τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τακτικού Συνεδρίου από την Εφορευτική Επιτροπή.
2. Αρχαιρεσίες διεξάγονται και έκτακτα αν λήξει, για οποιοδήποτε λόγο, νωρίτερα η θητεία των παραπάνω οργάνων ή των Αντιπροσώπων ή παραστεί ανάγκη συμπλήρωσης και δεν υπάρχουν αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της τριετίας (τακτική θητεία).
3. Στις προσκλήσεις σύγκλησης Συνεδρίου για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, πρέπει να αναφέρονται η διαδικασία και οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος.

Αρθρο 16ο
Εφορευτική Επιτροπή

1. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής. Η εκλογή της γίνεται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ούτε ως Αντιπρόσωποι σε τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Αρθρο 17ο
Προκήρυξη εκλογών - Ανακήρυξη υποψηφίων
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι

1. Η Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει τις εκλογές μέσα σε δύο ώρες από την εκλογή της, και τις διενεργεί μετά από 24 τουλάχιστον ώρες από την προκήρυξή τους. Μέσα σε 2 ώρες από την προκήρυξη των εκλογών υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή οι δηλώσεις υποψηφιότητας. Σε κάθε δήλωση συνδυασμού αναφέρεται απαραίτητα ο τίτλος του, την υπογράφουν δε οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα σε δύο ώρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Η προκήρυξη των εκλογών και η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται με αντίστοιχες ανακοινώσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, που τοιχοκολλούνται σε εμφανή σημεία των γραφείων της Ομοσπονδίας και του χώρου διεξαγωγής του Συνεδρίου, αν αυτό συνεχίζει τις εργασίες του. Το Δ.Σ. οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση και συνδρομή στην Εφορευτική Επιτροπή και στους δικαστικούς αντιπροσώπους, για τη σύννομη και εύρυθμη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
2. Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό, παρευρίσκεται δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή αποκλείει από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΕ, τους αντιπροσώπους του Σωματείου το οποίο έχει επιλέξει την αντιπροσώπευσή του στη ΓΣΕΕ μέσω του οικείου Εργατικού Κέντρου ή δεν έχει υποβάλει στην ΠΟΣΠΕΡΤ αντίγραφο ή απόσπασμα σχετικής απόφασης της Γ.Σ του.

 

Αρθρο 18ο
Ψηφοδέλτια

1. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα. Ως έντυπα θεωρούνται και τα δακτυλογραφημένα, πολυγραφημένα και φωτοτυπημένα ψηφοδέλτια.
2. Εάν οι εκλογές γίνονται με συνδυασμούς, στα ψηφοδέλτιά τους αναγράφεται ο τίτλος του συνδυασμού και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε όργανο.
3. Εάν υπάρχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι, στα ψηφοδέλτιά τους αναγράφεται η ένδειξη "χωριστός υποψήφιος", το όργανο που βάζει υποψηφιότητα και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διαθέτει στις παρατάξεις ή τους χωριστούς υποψήφιους τα ψηφοδέλτια που θα της ζητούνται με σχετική αίτησή τους.

Αρθρο 19ο
Εκλογικό σύστημα

1. Στις εκλογές συμμετέχουν είτε συνδυασμοί υποψηφίων, είτε συνδυασμοί υποψηφίων και μεμονωμένοι (ανεξάρτητοι) υποψήφιοι (οι οποίοι μπαίνουν σε ξεχωριστό ο καθένας ψηφοδέλτιο), είτε οι υποψήφιοι περιέχονται σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Αν δεν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλοι οι τυχόν μεμονωμένοι υποψήφιοι περιέχονται σε ένα ψηφοδέλτιο.
2. Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν δεν υπάρχουν δύο τουλάχιστο συνδυασμοί, εφαρμόζεται το πλειοψηφικό σύστημα. Οι μεμονωμένοι (ανεξάρτητοι) υποψήφιοι δεν θεωρούνται συνδυασμός. Και στις εκλογές των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής, εάν υπάρχουν δύο τουλάχιστο συνδυασμοί.
3. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
4. Όταν εφαρμόζεται η απλή αναλογική, κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος εκλέγεται εφόσον έλαβε αριθμό ψήφων τουλάχιστο ίσο με το εκλογικό μέτρο. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο Αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
5. Αν οι έδρες που σύμφωνα με τα προηγούμενα παραχωρούνται είναι περισσότερες από τον αριθμό των εδρών του συγκεκριμένου οργάνου, γίνεται επανακατανομή τους με το ακριβές εκλογικό μέτρο, χωρίς να παραλειφθεί το κλάσμα.
6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα Αντιπρόσωπο και που έχουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου.
7. Οι έδρες που μένουν και πάλι αδιάθετες ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή ένας Αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
8. Τις έδρες κάθε συνδυασμού καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι του συνδυασμού, ενώ οι υπόλοιποι κατά σειρά είναι αναπληρωματικοί. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν γίνεται κλήρωση.

 

Αρθρο 20ο
Ψηφοφορία - Διαλογή

1. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή του βιβλιαρίου υγείας αν δεν έχει εκδοθεί συνδικαλιστικό βιβλιάριο, με τους κανόνες μυστικής ψηφοφορίας.
2. Κάθε ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του προς τους υποψήφιους, βάζοντας ένα σταυρό πλάι στο ονοματεπώνυμό τους και μέχρι τόσους σταυρούς όσος ο αριθμός των εδρών του συγκεκριμένου οργάνου.
3. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό είναι έγκυρο για τον συνδυασμό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης. 'Ακυρο είναι κάθε ψηφοδέλτιο που :
  α) Διαφέρει σε χρώμα, σχήμα, μέγεθος ή στοιχεία από τα άλλα ψηφοδέλτια.
  β) Έχει σημειωμένες λέξεις, υπογραμμίσεις, στίγματα και γενικά σημάδια που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.
  γ) Βρεθεί σε φάκελο που διαφέρει από τους υπόλοιπους ή δεν έχει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας ή τη μονογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου ή περιέχει και άλλα ψηφοδέλτια ή άλλα χαρτιά.
4. Κάθε παράταξη και χωριστός υποψήφιος έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται με ένα Αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή με βάση το πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων ανακηρύσσει τους επιτυχόντες τακτικούς και τους κατά σειρά αναπληρωματικούς από τους υποψήφιους.
6. Mαζί με τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και αναπληρωματικά τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που απομακρύνθηκαν οριστικά για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. Το σύστημα ανακήρυξης των αναπληρωματικών είναι το επόμενο :
  α) Αν ίσχυσε το πλειοψηφικό σύστημα, αναπληρωματικά εκλέγονται δέκα πέντε (15) επίσης άτομα, η σειρά κατάταξης των οποίων καθορίζεται με βάση τον αριθμό των ψήφων που πήρε καθένας υποψήφιος. Αν δύο αναπληρωματικοί ισοψήφισαν, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με κλήρωση.
  β) Αν ίσχυσε το σύστημα της απλής αναλογικής, η ανακήρυξη των αναπληρωματικών, γίνεται ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό. Αναπληρωματικοί στην περίπτωση αυτή, ανακηρύσσονται όλοι οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού. Η κατάταξη των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού γίνεται με το αναφερόμενο στην προηγούμενη περίπτωση Α τρόπο. Η αναπλήρωση του τακτικού μέλους που απομακρύνθηκε οριστικά από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται κατά τη σειρά του πίνακα αναπληρωματικών του συνδυασμού του. Μόνον αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός του συνδυασμού που ανήκει το μέλος που απομακρύνθηκε, τότε η αναπλήρωσή του γίνεται από τον μεγαλύτερο σε αριθμό συμβούλων από τους υπόλοιπους συνδυασμούς και κατά τη σειρά του πίνακα των αναπληρωματικών του και σε περίπτωση ισοδύναμων συνδυασμών με κλήρωση.
Ο καθορισμός της σειράς των συνδυασμών γίνεται με βάση τη δύναμή τους αμέσως μετά τις εκλογές.
  γ) Κανείς δεν εκλέγεται αναπληρωματικός αν δεν έχει πάρει έστω και μία ψήφο.
7. Για το σύστημα ανακήρυξης των αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ, όπως και τη διαδικασία και τον τρόπο αναπλήρωσης εκείνων που παύουν οριστικά για οποιοδήποτε λόγο να ασκούν τα καθήκοντά τους, ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού για τα μέλη του Δ.Σ.
8. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής για κάθε ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, νικά η ψήφος του Προέδρου της δικαστικού αντιπροσώπου, όταν παρίσταται.
9. Κάθε μία από τις εκλογές για την ανάδειξη Διοίκησης και Ελεγκτικής Επιτροπής αφενός, και αντιπροσώπων στη ΓΣΣΕ αφετέρου γίνονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και κάλπη.
10. Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών που γίνεται στο τέλος της ψηφοφορίας και μετά τη διαλογή των ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού, το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ. που έχει την ευθύνη φύλαξής του.
11. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών με καταβολή των οφειλών στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει πάρει σχετικό μπλοκ αποδείξεων από τον Ταμία της απερχόμενης Διοίκησης.

 

Αρθρο 21ο
Συγκρότηση - Θητεία Δ.Σ.

1. Τη Διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ ασκεί δεκαεννιαμελές (19) Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α' και τον Β' Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, το Γραμματέα Οργανωτικού, το Γραμματέα Οικονομικού (Ταμία), το Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, το Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, τον Έφορο, το Γραμματέα Ισότητας, τον Υπεύθυνο Υγιεινής κι Ασφάλειας και επτά (7) μέλη.
2. Το Δ.Σ. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του, με γραπτή πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης Συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
3. Η παράδοση στο νέο Δ.Σ. γίνεται με πρακτικό μέσα σε δέκα μέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα.
4. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Λήγει όμως νωρίτερα αν :
  α) Καταψηφιστεί με πλειοψηφία πενήντα τοις εκατό συν ένα του αριθμού των παρόντων αντιπροσώπων ο διοικητικός απολογισμός.
  β) Με την πιο πάνω πλειοψηφία και τη συνήθη απαρτία αποφασιστεί από το Συνέδριο η διεξαγωγή εκλογών.
  γ) Μειωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κάτω των δέκα (10) και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί.
  δ) Να ανακληθούν τα εκλεγμένα μέλη της Διοίκησης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία τριών πέμπτων των παρόντων.
5. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες το Συνέδριο για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. Μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. το παλιό Δ.Σ. συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Η θητεία του νέου Δ.Σ. διαρκεί μέχρι το πέρας της θητείας του πρώτου (τριετία).

6.  Το Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ δύναται με απόφαση να ορίζει εργασιακό εκπρόσωπο του σε όλους τους εργασιακούς χώρους κι επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται εργαζόμενοι-μέλη του πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών της ΠΟΣΠΕΡΤ.

Αρθρο 22ο
Δικαιοδοσία Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ έχει τις εξής αρμοδιότητες :
  α) Διοικεί την Ομοσπονδία, εφαρμόζει το Καταστατικό και επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της.
  β) Μεριμνά για την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων της Ομοσπονδίας.
  γ) Ορίζει και αντικαθιστά τους εκπροσώπους σε επιτροπές όπου προβλέπεται ή ζητείται η εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.
  δ) Ασκεί την οικονομική διαχείριση των πόρων της ΠΟΣΠΕΡΤ.
  ε)Συγκαλεί το συνέδριο και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
  στ) Υποβάλλει στο Τακτικό Συνέδριο για έγκριση τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας περιόδου.
  ζ) Καταρτίζει το Πρόγραμμα Δράσης της ΠΟΣΠΕΡΤ.
  η) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των Σωματείων - μελών και Αντιπροσώπων σε πρώτο βαθμό.
  θ) Εγκρίνει και τροποποιεί τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων , με εξαίρεση του Συνεδρίου. Και
  ι) Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε άλλο ζήτημα που δεν υπάγεται από το Καταστατικό ή το Νόμο στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου οργάνου της ΠΟΣΠΕΡΤ.
2. Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για κάθε ζημιά της Ομοσπονδίας που προκλήθηκε από απόφαση ή αμέλειά τους, εκτός από τα Μέλη που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

Αρθρο 23ο
Λειτουργία Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν με αίτησή τους επτά (7) τουλάχιστο από τα μέλη του. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή, συγκαλεί το Δ.Σ. μέσα σε δέκα μέρες από την υποβολή της αίτησης.
2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. με γραπτή πρόκλησή του στην οποία αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόκληση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 48 ώρες ή αν υπάρχει επείγον θέμα 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην τελευταία περίπτωση αρκεί και τηλεφωνική ειδοποίηση.
3. Το δικαίωμα αυτό, με τις ίδιες προθεσμίες, ασκείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Δ.Σ. αν ο Πρόεδρος δεν το συγκαλέσει μέσα στην δεκαήμερη προθεσμία.
4. Το Δ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον δέκα (10) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.
5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., απεργιακές κινητοποιήσεις, προσωπικά ζητήματα και για όποιο άλλο θέμα αποφασίσει το Δ.Σ.
6. Εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση, κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί, εκτός αν παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συμφωνούν.
7. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης των Μ.Μ.Ε., παρίστανται εάν το ζητήσουν ή προσκληθούν από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της και ενημερώνουν τα μέλη του για όλα τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους.
8. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για τους Αντιπροσώπους, τους Προέδρους των Τοπικών Παραρτημάτων και τους Προέδρους των Σωματείων - μελών, χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής τους στη συζήτηση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος και αποφασιστεί από το Δ.Σ. η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταχωρούνται κατά τρόπο συνοπτικό, σαφή και πλήρη στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
10. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.
11. Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του Δ.Σ., τα μέλη του οφείλουν να συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα της παραίτησής τους, έκτακτη Γενική Συνέλευση και αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, δεύτερη μέσα σε τρείς μέχρι πέντε μέρες και μέσα σε άλλες τρεις μέχρι πέντε μέρες τρίτη, αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη συζήτηση, για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα προκηρύξει και διενεργήσει εκλογές εφαρμόζοντας τις προθεσμίες, το εκλογικό σύστημα και τη διαδικασία γενικά που αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 20 του παρόντος Καταστατικού.
12. Μετά την πάροδο άπρακτων των πιο πάνω προθεσμιών υπάρχει έλλειψη Διοίκησης.
13. Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης οκτώ τουλάχιστον τακτικών μελών του Δ.Σ., κι αν ακόμα υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, θεωρείται ότι παραιτήθηκε ολόκληρο το Δ.Σ.
14. Τα μέλη που παραιτήθηκαν οφείλουν να συνεχίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την διεκπεραίωση των επειγουσών υποθέσεων της Ομοσπονδίας μέχρι την ανακήρυξη των νέων συμβούλων, μόνο όμως εάν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της παρ. 11 του παρόντος άρθρου.
15. Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την οργάνωση πάντοτε χωρίς αμοιβή, ενώ εξάλλου, απαγορεύεται να παρέχουν σ' αυτήν εξαρτημένη εργασία έναντι μισθού ή να συνάψουν με αυτήν οποιαδήποτε σύμβαση που θα τους προσπορίσει αμοιβή ή άλλο χρηματικό όφελος. Για τα έξοδα όμως που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα μέλη της Διοίκησης αποζημιώνονται πλήρως με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
16. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Ομοσπονδία για κάθε ζημιά της που προκλήθηκε από τις ενέργειές τους. Τα μέλη όμως που αντιτάχθηκαν σε συγκεκριμένη ενέργεια και μειοψήφισαν κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, απαλλάσσονται από τις ευθύνες για τη ζημιά που προκλήθηκε στην Ομοσπονδία από την ενέργεια αυτή.

Αρθρο 24ο
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Ομοσπονδία. Καταρτίζει μαζί με το Γ. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των θεμάτων του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, συγκαλεί το Διοικητικό και Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, προεδρεύει των συνεδριάσεών τους, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους και επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου. Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα βιβλία οικονομικής διαχείρισης. Υπογράφει, επίσης, μαζί με τον Γ. Γραμματέα και τον Γραμματέα Οικονομικού τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια είσπραξης. Εγκρίνει δαπάνες που το ύψος τους καθορίζεται από το Δ.Σ. Προεδρεύει του Συνεδρίου μέχρι την εκλογή του Προεδρείου του. Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή την εκτέλεση περιοδειών στις διάφορες περιφερειακές μονάδες όπου υπηρετούν εργαζόμενοι των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας, υποδεικνύοντας τον αριθμό των ημερών που θα απαιτηθούν καθώς και τα κατάλληλα πρόσωπα για το σκοπό αυτό.
Ο Πρόεδρος ακόμη και όταν δεν απέχει από τα καθήκοντά του, μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον Α' και Β' Αντιπρόεδρο.

Αρθρο 25ο
Α΄ & Β' Αντιπρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο, όταν του το ζητήσει και τον αναπληρώνει με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
Ο Β' Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο όταν του το ζητήσει και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός και ο Α' Αντιπρόεδρος.

Αρθρο 26ο
Γενικός Γραμματέας - Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Ο Γ. Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ.
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας, επιμελείται της αλληλογραφίας, φυλάει τη σφραγίδα, τηρεί τα Αρχεία και τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τα Μητρώα και μεριμνά για τη θεώρησή τους από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα Οικονομικού τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής.
Αποτελεί το σύνδεσμο του Δ.Σ. με τα Τοπικά Παραρτήματα.
Ο Γ. Γραμματέας ακόμη και όταν δεν απέχει από τα καθήκοντά του, μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα.
Ο Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και αναπληρώνει τον Γ. Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Αρθρο 27ο
Γραμματέας Οργανωτικού

Ο Γραμματέας Οργανωτικού τηρεί τα Μητρώα Μελών και Αντιπροσώπων. Φροντίζει για την οργάνωση των Συνεδρίων, συγκεντρώσεων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων που κάνει η Ομοσπονδία. Αναλαμβάνει και διαχειρίζεται όλα τα οργανωτικά θέματα και ενημερώνει σχετικά μ' αυτά την Εκτελεστική Επιτροπή.

Αρθρο 28ο
Γραμματέας Οικονομικού

Ο Γραμματέας Οικονομικού είναι αρμόδιος για τη διάθεση των πόρων της ΠΟΣΠΕΡΤ, μέσα στα πλαίσια των νόμων, των καταστατικών διατάξεων και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, για τη συντήρηση της περιουσίας της Ομοσπονδίας και για την τήρηση των βιβλίων των εισπράξεων και πληρωμών που προβλέπονται από το νόμο. Ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον ίδιο και από τους δικαιούχους. Εισπράττει τις οικονομικές ενισχύσεις και πληρωμές που στέλονται προς την ΠΟΣΠΕΡΤ καθώς και τα κάθε είδους έσοδά της, εκδίδοντας τριπλότυπα γραμμάτια υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, τον Γ.Γραμματέα και τον ίδιο. Κάνει αναλήψεις χρημάτων ή χρεωγράφων της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις τράπεζες και από κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο με βάσει τριπλότυπα γραμμάτια είσπραξης υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, τον Γ.Γραμματέα και τον ίδιο. Θέτει στη διάθεση του Προέδρου καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε ταμειακό στοιχείο όποτε ζητηθεί.
Δεν έχει το δικαίωμα να κρατάει στο ταμείο ποσό μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο που ορίζει κάθε φορά με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή. Φροντίζει για τη εξεύρεση και τη συγκέντρωση των πόρων της ΠΟΣΠΕΡΤ καθώς και για οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τα έσοδά της.
Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου και τους εισηγείται στο Δ.Σ. για επικύρωση και στο Συνέδριο για έγκριση.

Αρθρο 29ο
Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και ανάπτυξη των σχέσεων της Ομοσπονδίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του εσωτερικού.
Μεριμνά για την έκδοση και κυκλοφορία ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και εντύπων που εκδίδει η Ομοσπονδία και την ανάπτυξη των σχέσεών της με τα πάσης φύσεως Μ.Μ.Ε. για την προβολή απ' αυτά του έργου και των δραστηριοτήτων της.
Επιμελείται της δημιουργίας, του εμπλουτισμού και της λειτουργίας της βιβλιοθήκης και διατηρεί αρχείο τύπου για θέματα που ενδιαφέρουν την ΠΟΣΠΕΡΤ.

Αρθρο 30ο
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, Έφορος, Γραμματέας Ισότητας, Υπεύθυνος Υγιεινής κι Ασφάλειας

1. O Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και ανάπτυξη των σχέσεων της Ομοσπονδίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού.
Επιπλέον συστηματοποιεί την ανταλλαγή εμπειριών, όσον αφορά τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές δημόσιες και μη Ρ/Φ και Τ/Ο, σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, την παραγωγή, την οργάνωση κλπ., κωδικοποιεί και μεριμνά για τη μετάφραση των βασικών κανονιστικών πλαισίων αντιπροσωπευτικών Ρ/Τ και με στόχο την ενίσχυση των δικών μας θέσεων. Ενημερώνει το Δ.Σ. και το Γενικό Συμβούλιο σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις στα Μ.Μ.Ε.

2.  Ο Έφορος αναπληρώνει τον Ταμία ή τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα σε περιπτώσεις απουσίας, ή κωλύματος τους για οποιοδήποτε λόγο και γενικά εκτελεί κάθε υπηρεσία και αναλαμβάνει κάθε ειδική αρμοδιότητα που τους αναθέτει το Δ.Σ.

Ο Έφορος δεν επιτρέπεται να αναπληρώνει ταυτόχρονα τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

3.  Ο Γραμματέας Ισότητας εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε θέματα που αφορούν τα θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης της άνισης εργασιακής μεταχείρισης και είναι υπεύθυνος για την εισήγηση των θέσεων της Ομοσπονδίας, την εκπροσωπεί δε σε διεθνή κι εθνικά συνέδρια, διοργανώσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες.

4.  ο Υπεύθυνος Υγιεινής κι Ασφάλειας εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε θέματα που θα αφορούν ζητήματα υγιεινής κι ασφάλειας εργασίας, αντιμετώπισης κι επίλυσης προβλημάτων και καταγγελιών που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, τη συνεργασία με τις Επιτροπές Υγιεινής κι Ασφάλειας της ΕΡΤ και των ιδιωτικών ΜΜΕ και τους γιατρούς εργασίας και είναι υπεύθυνος για την εισήγηση των θέσεων της Ομοσπονδίας και θα την εκπροσωπεί σε διεθνή Συνέδρια, διοργανώσεις, οργανώσεις και πρωτοβουλίες.

Αρθρο 31ο
Εκτελεστική Επιτροπή

1. Ο Πρόεδρος, ο Α' και Β' Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας Οικονομικού και ο Γραμματέας Οργανωτικού αποτελούν αυτοδικαίως και αμέσως μετά την απόκτηση του αξιώματός τους, την Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των νομίμων αναπληρωτών τους μια φορά το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται όσες φορές κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή από το 1/3 τουλάχιστον των μελών της ύστερα από γραπτή αίτησή τους όπου θα αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υποχρεούνται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσουν την Εκτελεστική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί η Εκτελεστική Επιτροπή μέσα στην προθεσμία των 5 ημερών, μπορεί αυτή να συγκληθεί με έγγραφη πρόσκληση από τα δύο πρώτα μέλη που υπογράφουν την αίτηση σύγκλησης. Σε απαρτία βρίσκεται η Εκτελεστική Επιτροπή όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη της και οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος . Για τις συζητήσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Εκτελεστική Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλία μέσα στα όρια του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, των Κανονισμών και των κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
4. Στην Εκτελεστική Επιτροπή, ειδικότερα ανατίθενται :
  α) Η προετοιμασία των εισηγήσεων για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  β)Η σύνταξη των Προϋπολογισμών και Απολογισμών οι οποίοι, στη συνέχεια, τίθενται και υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τελική τους διαμόρφωση.
  γ) Ο προσδιορισμός, η επεξεργασία και η κατάρτιση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδρίων (τακτικών και εκτάκτων) και του Γενικού Συμβουλίου, καθώς και η προετοιμασία των εισηγήσεων για τα θέματα αυτά.
  δ) Η έγκριση κάθε είδους δαπανών για τη συντήρηση, λειτουργία και ανάπτυξη της ΠΟΣΠΕΡΤ μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από το Συνέδριο.
  ε) Η πρόσληψη και η απόλυση του προσωπικού και των συνεργατών της ΠΟΣΠΕΡΤ και ο καθορισμός των αποδοχών τους, σύμφωνα με τον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή σύμφωνα με τις αποφάσεις της.

Αρθρο 32ο
Γενικό Συμβούλιο

1. Στην Ομοσπονδία λειτουργεί "Γενικό Συμβούλιο", το οποίο συγκροτείται από:
  α) Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και
  β) Τους Προέδρους ή τους Γενικούς Γραμματείς ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, των Σωματείων - μελών. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να παρευρίσκονται και οι Πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους των Τοπικών Παραρτημάτων.
2. Το Γενικό Συμβούλιο :
  α) Ενημερώνεται από το Δ.Σ. για την πορεία των γενικών και ειδικών ζητημάτων της Ομοσπονδίας.
  β) Ενημερώνει το Δ.Σ. για κάθε γενικό ή ειδικό ζήτημα των Σωματείων και των Τοπικών Παραρτημάτων. Εφόσον συζητούνται θέματα των Τοπικών Παραρτημάτων, συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι ή οι αναπληρωτές τους.
  γ) Γνωμοδοτεί συμβουλευτικά και εφόσον του ζητηθεί, προς το Δ.Σ. ή το Συνέδριο για την κάθοδο σε απεργιακές κινητοποιήσεις και αποτελεί την Απεργιακή Επιτροπή στήριξής τους.
  δ) Διαμορφώνει το περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. και των τροποποιήσεων των Κανονισμών Εργασίας του Προσωπικού και τα υποβάλει στο Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ.
3. Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού τετραμήνου και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. ή το ζητήσει, με αίτησή του, το 1/4 των μελών του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης.
4. Η σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. στην οποία αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν και κοινοποιείται στα μέλη πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
5. Το Γενικό Συμβούλιο έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

6.  Επίσης λειτουργεί Επιχειρησιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

α) τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που είναι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ΑΕ και

β) τους Προέδρους, ή τους Γενικούς Γραμματείς, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, των σωματείων-μελών που εκπροσωπούν εργαζόμενους της ΕΡΤ.

7. Αρμοδιότητες του Επιχειρησιακού Συμβουλίου της ΕΡΤ είναι να:

α) Ενημερώνεται από το Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ για την πορεία των γενικών και ειδικών ζητημάτων της Ομοσπονδίας που αφορούν την ΕΡΤ.

β) Ενημερώνει το Δ.Σ. για κάθε γενικό, ή ειδικό ζήτημα των Σωματείων της ΕΡΤ

γ) Γνωμοδοτεί συμβουλευτικά – όπως και το Γενικό Συμβούλιο κι εφόσον του ζητηθεί, προς το Δ.Σ., ή το Συνέδριο, για την κάθοδο σε απεργιακές κινητοποιήσεις στην ΕΡΤ κι αποτελεί την Απεργιακή Επιτροπή στήριξης τους

δ) Διαμορφώνει το περιεχόμενο των ΣΣΕ και των τροποποιήσεων του Κανονισμών Εργασίας  της ΕΡΤ ΑΕ και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ.

Τα λοιπά ζητήματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ρυθμίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και προβλεπόμενα για το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΠΕΡΤ

Αρθρο 33ο
Τοπικά Παραρτήματα

1. Με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση των επιδιώξεων της Ομοσπονδίας και την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων των εργαζομένων, ιδρύονται στις περιφερειακές ραδιοτηλεοπτικές μονάδες Τοπικά Παραρτήματα της ΠΟΣΠΕΡΤ.
2. Κάθε Τοπικό Παράρτημα προεδρεύεται από Περιφερειακό Αντιπρόσωπο αν καλύπτει μέχρι 10 εργαζόμενους, ενώ αν καλύπτει περισσότερους των 10 εργαζομένων διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή αριθμεί 3 άτομα αν το οικείο Τοπικό Παράρτημα καλύπτει από 11 μέχρι 30 εργαζόμενους, 5 άτομα αν το οικείο Τοπικό Παράρτημα καλύπτει από 31 μέχρι 50 εργαζόμενους, 7 άτομα αν το οικείο Τοπικό Παράρτημα καλύπτει από 51 μέχρι 100 εργαζόμενους και 9 άτομα αν το οικείο Τοπικό Παράρτημα καλύπτει από 101 και άνω εργαζόμενους.
3. Η θητεία των Περιφερειακών Αντιπροσώπων και των Διοικουσών Επιτροπών διαρκεί όσο και η θητεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
4. Τα ειδικότερα ζητήματα ως προς την ίδρυση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Τοπικών Παραρτημάτων ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Αρθρο 34ο
Πόροι

  α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες δραχμές.
  β) Οι μηνιαίες συνδρομές των Σωματείων - μελών που ορίζονται σε εξακόσιες δραχμές για κάθε γραμμένο μέλος τους.
  γ) Οι έκτακτες εισφορές των Σωματείων - μελών που ορίζονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
  δ) Η οικονομική ενίσχυση από την Εργατική Εστία ή άλλους παρεμφερείς Οργανισμούς ή Φορείς.
  ε) Οι πρόοδοι από την περιουσία της και από κάθε μορφής εκδηλώσεις.
  στ) Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές και
  ζ) Κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο.
2. Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή αυξομειώνονται:
  α) Με απόφαση του Δ.Σ. σε ποσοστό μέχρι 50% και μόνο για μία φορά το χρόνο
  β) Με απόφαση του Συνεδρίου, χωρίς κανένα περιορισμό.

Αρθρο 35ο
Διαχείριση

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η του Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Ο τρόπος είσπραξης της μηνιαίας συνδρομής των Σωματείων - μελών καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
3. Οι εισπράξεις των πόρων της Ομοσπονδίας γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις θεωρημένες από την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι δαπάνες εγκρίνονται από το Δ.Σ. και αποδεικνύονται με αντίστοιχες αποδείξεις ή τιμολόγια. Κάθε είσπραξη ή πληρωμή καταχωρείται στο βιβλίο Ταμείου.
4. Ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Γραμματέα Οικονομικού με επιταγή που υπογράφεται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.
5. Τον Ιανουάριο κάθε χρόνου συντάσσεται από τον Ταμία ο οικονομικός απολογισμός για την περίοδο που έληξε.
6. Το Τακτικό Συνέδριο εγκρίνει ή όχι τον Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που αναφέρονται και καλύπτουν το χρονικό διάστημα 18 μηνών, απαλλάσσοντας ή όχι με την ψήφο των μελών του τη Διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ από τη σχετική ευθύνη.

Αρθρο 36ο
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής, εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ., η θητεία της λήγει με τη θητεία του Δ.Σ. και προεδρεύεται από το πρώτο σε σταυρούς προτίμησης μέλος του συνδυασμού που πλειοψήφισε.
2. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση. Πριν από το Τακτικό Συνέδριο συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει για έγκριση σ' αυτό.
3. Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά τον Φεβρουάριο κάθε χρόνου όπως και πριν από το Τακτικό Συνέδριο και έκτακτα όσες φορές κριθεί από τον Προεδρεύοντα ή το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους δύο από τα μέλη της ή το ζητήσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
4. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
5. Στη διάθεση της Ε.Ε. το Δ.Σ. θέτει οποτεδήποτε ζητηθεί όλα τα βιβλία και τα δικαιολογητικά οικονομικής διαχείρισης.

Αρθρο 37ο
Ταμείο Αλληλοβοήθειας

1. Ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοηθείας, με σκοπό την ενίσχυση των μελών των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας, όταν υποστούν ζημιά ή έχουν οικονομική ανάγκη, εξαιτίας γεγονότων που οφείλονται στην παροχή της εργασίας τους, στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, σε βλάβη υγείας, σε θάνατο, σε οικογενειακά προβλήματα ή σε ανωτέρα βία. Η κάλυψη των ζημιών αυτών μπορεί να είναι ολική ή μερική, σύμφωνα με τις δυνατότητες του Ταμείου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ.
2. Πόροι του Ταμείου είναι :
  α) Ειδική εισφορά των μελών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΠΟΣΠΕΡΤ.
  β) 'Ερανοι που αποφασίζονται από το Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ με απαρτία 3/5 και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων
  γ) Ποσοστό από τη μηνιαία συνδρομή των Σωματείων - μελών της ΠΟΣΠΕΡΤ το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της.
  δ) Εσοδα από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό.
3. Ολοι οι λοιποί όροι, προϋποθέσεις και ρυθμίσεις όπως και η διοίκηση του Ταμείου, θα καθοριστούν με Κανονισμό που θα καταρτισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ με απαρτία 3/5 των μελών του και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.
4. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας διοικείται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του.
5. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Τακτικό Συνέδριο για έγκριση ειδικό ισολογισμό. Ειδικό κεφάλαιο για το Ταμείο περιέχεται και στην έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που υποβάλλεται στο Τακτικό Συνέδριο.

Αρθρο 38ο
Τηρούμενα βιβλία

1. Η ΠΟΣΠΕΡΤ τηρεί τα παρακάτω βιβλία που πριν χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας :
  α) Μητρώο των Σωματείων - μελών
  β) Πρακτικών Συνεδρίων Αντιπροσώπων (Γενικών Συνελεύσεων).
  γ) Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και
  ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας.
2. Η ΠΟΣΠΕΡΤ τηρεί επίσης τα παρακάτω βιβλία που πριν χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα του Δ.Σ.:
  α) Μητρώο Αντιπροσώπων κατά Σωματείο - μέλος.
  β) Πρακτικών Γενικού Συμβουλίου
  γ) Πρακτικών Εκτελεστικής Επιτροπής
  δ) Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.
  ε) Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής και
  στ) Κάθε άλλο βιβλίο που κριθεί χρήσιμο από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Αρθρο 39ο
Διάλυση - Διάθεση περιουσίας

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται εκεί όπου θα αποφασίσει το Συνέδριο.

Αρθρο 40ο
Τελική Διάταξη

1. Σε όσα θέματα δεν υπάρχει ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου, που ισχύει κάθε φορά για τις επαγγελματικές οργανώσεις και του Α.Κ.
2. Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του στο 17ο Τακτικό Συνέδριο της 8ης Δεκεμβρίου 1999 στην Αθήνα και ισχύει μετά τη νόμιμη