Skip to main content

ΕΞΩΔΙΚΟ 17/08/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Ενώπιον κάθε Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

 

Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία – Πρόσκληση

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων, αριθ. 432, νομίμως εκπροσωπούμενης

Προς:

 1. 1)      Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ ΑΕ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων, αριθ. 432, νομίμως εκπροσωπουμένη,
 2. 2)      Τον κ. Ν. Τέλλη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω, 
 3. 3)      Τον κ. Ν. Σίμο, υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω,
 4. 4)      Τον κ. Τ. Σαμαντά, υπό την ιδιότητά του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω,
 5. 5)      Την κ. Ά.-Ε. Μαγιάση, υπό την ιδιότητά της ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω,
 6. 6)      Τον κ. Χ. Παπαδόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω,
 7. 7)      Τον κ. Ι. Καλημέρη, υπό την ιδιότητά του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω,
 8. 8)      Τον κ. Α. Κοντιζά, υπό την ιδιότητά του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω,
 9. 9)      Τον κ. Σ. Σαζακλόγλου, υπό την ιδιότητά του ως αν. Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, κάτοικο ομοίως ως άνω.

Κοινοποίηση στην κυβέρνηση :

      1.  1)      Πρωθυπουργό & Πρόεδρο Ν.Δ., κ. Αντώνη Σαμαρά

 1. 2)      ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρόεδρο κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,
 2. 3)      ΔΗΜ.ΑΡ. πρόεδρο κ. Φώτη Κουβέλη,
 3. 4)      Υπουργείο Οικονομικών, υπουργό κ. Ιωάννη Στουρνάρα,
 4. 5)      Υπουργείο Τύπου, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Σίμο Κεδίκογλου,
 5. 6)      Υ.Π.Ε.Κ.Α., υφυπουργό κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου.

Κοινοποίηση σε  πολιτικά κόμματα :

 1. 1)    ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.-Ε.Κ.Μ., πρόεδρο κ. Αλέξη Τσίπρα,
  1. 2)    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, πρόεδρο κ. Πάνο Καμμένο,
  2. 3)    ΚΚΕ, γενική γραμματέα της Κ.Ο. κα Αλέκα Παπαρήγα.

Κοινοποίηση σε πολιτικά κόμματα με εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο :

 1. 1)    ΛΑ.Ο.Σ., πρόεδρο κ. Γ. Καρατζαφέρη,
 2. 2)    ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΙ, εκτελεστική γραμματεία.

Α

 1.  Με την παρούσα είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε υπόψη των μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ α.ε., του Πρωθυπουργού και των μελών της Κυβέρνησης, των Πολιτικών Κομμάτων τα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν μείζονα ζητήματα νομιμότητας και την καταστρατήγηση της εκ του Νόμου υποχρέωσης της ΕΡΤ α.ε. υπέρ του δημοσίου συμφέροντος για τελευταία φορά πριν προβούμε στις αναγκαίες εκ του νόμου ενέργειες προς διασφάλιση νομίμων δικαιωμάτων όχι μόνο των εργαζομένων της ΕΡΤ α.ε. τους οποίους κατά Νόμο συνδικαλιστικά εκπροσωπούμε αλλά και της ίδιας της ΕΡΤ α.ε. αλλά και των Ελλήνων σκληρά δοκιμαζομένων πολιτών από τους οποίους η ΕΡΤ α.ε. εισπράττει ανταποδοτικό τέλος ως βασικό πόρο για την λειτουργία και ανάπτυξή της.
 2.   Ακρογωνιαία οικονομική, κοινωνική αλλά και νομική υποχρέωση  της ΕΡΤ α.ε. ήταν και παραμένει η δεσμευτικά ορισθείσα από τον Νόμο 1730/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 14 παρ. 2 (Πόροι – Απαλλοτριώσεις) : « Οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές της ΕΡΤ-ΑΕ αποβλέπουν στην εκπλήρωση των στόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας, εξυπηρετούν τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και αποτελούν παράγοντας της διασφάλισης της πολυφωνίας. Στην ΕΡΤ - Α.Ε. επιβάλλεται η υποχρέωση κάλυψης του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ειδικών κοινωνικών κατηγοριών, χωρίς να επηρεάζονται από το βαθμό θεαματικότητας και ακροαματικότητας των εκπομπών που προορίζονται γι΄ αυτές. Ως αντιπαροχή για το δικαίωμα λήψης των παραπάνω εκπομπών ορίζεται και εισπράττετε από την ΕΡΤ- ΑΕ, στην οποία και περιέχεται ανταποδοτικό τέλος (εισφορά).»
 1. H Διοίκησή σας θα πρέπει να εκπληρώσει στο ακέραιο – και θα ελεγχθεί γι’ αυτό -  τις ως άνω δεσμευτικές για εσάς νομοθετικές προβλέψεις και τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της ΕΡΤ. Δεν πρέπει με σειρά αποφάσεων ή/και παραλείψεών σας να τις παραβιάσετε υπονομεύοντας τον ρόλο της ως προς την εκπλήρωση της ως άνω Δημόσιας Υπηρεσίας, συρρικνώνοντας την ενημερωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική της δράση προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και διαχειριζόμενοι το υπέρ αυτής επιβληθέν τέλος αποδίδοντάς το ή λαμβάνοντας απόφαση ή αδρανώντας ή συναινώντας να το αποδώσετε σε άσχετες με την λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης δράσεις και φορείς, εγείροντας με τον τρόπο αυτό μείζονα θέματα οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας και αποδίδοντας το με σκληρές θυσίες εμάς των εργαζομένων δημιουργηθέν οικονομικό πλεόνασμά της και πολύ πέραν αυτού, για το οποίο πολλοί όψιμα καμαρώνουν και πολλοί άλλοι το ορέγονται χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι θα καταστήσουν μια ΔΕΚΟ εσαεί προβληματική και θα την εντάξουν στην ιδιαίτερα μεγάλη λίστα αυτών των ΔΕΚΟ χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να επανέλθει το καθεστώς του νόμου 3429/2005 ΦΕΚ 492/18-4-2006 είναι ζωογόνος. Η ΕΡΤ είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν πρέπει να στοχοποιείται, να καθίσταται προβληματική και να συγκαταλέγεται με άλλες προβληματικές εταιρίες.

Δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο γιατί να υπάρξει συναίνεση και μη έγκριση των σοβαρών ζητημάτων νομιμότητας – συνταγματικότητας από την Διοίκηση απέναντι στην πρακτική της αφαίμαξης του ανταποδοτικού τέλους, ακόμα κι αν έχει νομοθετηθεί αφού άλλωστε η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους αποτελεί τον κατά νόμο ακρογωνιαίο λίθο των πόρων της ΕΡΤ ΑΕ και πάντως είναι νομοθετημένη εδώ και δεκαετίες.

 1.  Όπως πληροφορούμαστε, υπεγράφη και προωθείται προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προκειμένου να αρχίσει να ισχύει, κοινή υπουργική απόφαση με θέμα τον προσδιορισμό ποσοστού της εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ (ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 14 Ν. 1730/1987) ως πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 Ν. 2773/1999, και τη διάθεση  ποσοστού 25%του Ανταποδοτικού! Τέλους στην εταιρεία Λ.ΑΓ.Η.Ε. ΑΕ – δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος  να πληρώνει (όπως γίνεται στην Ε.Ε, ΑΜΕΡΙΚΗ κ.λ.π) για να βλέπει Τ/Ο και ν’ ακούει  Ρ/Φ και τα χρήματα να εισπράττονται από μια άσχετη εταιρεία για να αντιμετωπίσει ζητήματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ! -γεγονός πρωτοφανές παγκοσμίως.
 1.  Η αντισυνταγματική, αναίτια και άδικη αφαίρεση του εν λόγω ποσοστού από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ υπέρ αλλότριων σκοπών και συμφερόντων (διάσωση της αγοράς                             ενέργειας, όπως η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΕΡΤ ομολογεί) συνεπάγεται                             απώλεια για την ΕΡΤ του ιλιγγιώδους ποσού των 75 εκατομμυρίων ευρώ. (βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5B524%5D=1979&language=el-GR). 

 Αν σκεφτούμε ότι η πανελλαδικής εμβέλειας 24ωρης λειτουργίας αξιολογότατη και με ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στο ραδιοτηλεοπτικό γίγνεσθαι ΕΡΤ 3 (ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ-με την Τ/Ο και τα 3 Ρ/Φ προγράμματα της ) λαμβάνει περίπου 10% μόνο! του ανταποδοτικού τέλους, σκεφτείτε τότε το μέγεθος της απώλειας του 25% που επιχειρείται να διασπαθιστεί από την ΕΡΤ στο σύνολό της. 

 1.  Η πρακτική αυτή υπονομεύει μεταξύ άλλων στο διηνεκές τη λειτουργία της ΕΡΤ που με καταλυτική την εισφορά των εργαζομένων της που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες περικοπές των αποδοχών τους, χρηματοδοτώντας πολλές φορές το παραγόμενο έργο της, με υπερπροσπάθεια, φιλοτιμία, αξιοσύνη και αυταπάρνηση (τα οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους ξεπερνούν τις €25.000), έκαναν την ΕΡΤ από ελλειμματική (120 εκ ευρώ το 2009) σε  πλεονασματική (κατά 55 εκ ευρώ το 2012). Τα χρήματα αυτά πρέπει να γίνουν πρόγραμμα( παραγωγή και αγορά ) ώστε: α) να μην στερηθεί ο Έλληνας πολίτης αξιόλογο πρόγραμμα στην ενημέρωση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία και στα αθλητικά γεγονότα όπως π.χ. το Champions League, ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά γεγονότα, β) για να μην δοθεί το τελειωτικό χτύπημα στην ήδη σκληρά δοκιμαζόμενη ραδιοτηλεοπτική αγορά στο σύνολό της, γ) για να προμηθευτεί τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της δ) για να συντηρήσει τις σημερινές τεχνικές και κτηριακές υποδομές της, και ε)να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείτε.
 2.  Με τον τρόπο αυτό, είναι απολύτως προβλέψιμο και βέβαιο ότι η ΕΡΤ αμέσως θα καταστεί ζημιογόνος και ελλειμματική, ως μη έδει, με συνέπεια την πλήρη επιχειρησιακή, λειτουργική και οικονομική της κατάρρευση και απαξίωση ως Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Και βεβαίως, όταν επέλθει αυτή η προβλέψιμη καταστροφή, θα επιβληθούν νέες περικοπές μισθών, νέες απολύσεις προσωπικού, νέα συρρίκνωση του προγράμματος – στερώντας από τον ελληνικό λαό ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα που το πληρώνει και το δικαιούται “δωρίζοντάς το” στα ιδιωτικά συμφέροντα, νέα καθολική μείωση και υποβάθμιση της ΕΡΤ.
 3.  Ενέργειες σαν αυτές οδηγούν στην διάλυση και την κατάρρευση της ΕΡΤ με ότι αυτό συνεπάγεται στην Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και τους εργαζόμενους σε αυτή και όχι στην “αναβάθμισή της και σε πυλώνα ανάπτυξης” σε αντίθεση με τις προεκλογικές και μετεκλογικές θέσεις και δεσμεύσεις ακόμα και του ίδιου του σημερινού πολιτικού προϊστάμενού της. Ένα ρόλο που υποχρεούται και μπορεί να διαδραματίσει η ΕΡΤ ΑΕ και δεν μπορεί να είναι ο ρόλος αυτός που επιφυλάσσει η σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή να χρησιμοποιείται σαν πηγή χρηματοδότησης σε άσχετους με αυτήν φορείς με συνέπεια τον οικονομικό στραγγαλισμό της, καθιστώντας την προβληματική και πληρώνοντας επιλογές, λάθη, παραλήψεις, στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, κακούς υπολογισμούς – προγραμματισμούς, εκτιμήσεις και σκάνδαλα (π.χ. Energa, HellasPower) των κυβερνήσεων για τις εφαρμοσμένες πολιτικές τους στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
 4. Ασφαλώς υφίσταται πλήθος νομικών λόγων που καθιστούν την απόφαση για αφαίρεση του 25% του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ υπέρ αλλότριων σκοπών και συμφερόντων παράνομη και δικαστικώς ακυρωτέα (όπως ενδεικτικά έλλειψη κατάλληλης νομοθετικής εξουσιοδότησης, έλλειψη βάσιμης και στα πλαίσια του συντάγματος αιτιολογίας, παραβίαση των ρυθμίσεων σχετικά με τη φύση και λειτουργία του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ, παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και προστασίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης όπως και συνταγματικά επιβάλλονται, παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικουμένου κ.λπ.). Πέραν τούτου, και πρωτίστως, η απόφαση αυτή δεν δύναται να σταθεί, ως πολιτικοκοινωνικά άδικη και αδικαιολόγητη, καθώς στην ουσία, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά ενέργειας η Κυβέρνηση επιλέγει τη θυσία της ΕΡΤ ΑΕ και την κατάργηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και του ιδιαίτερου ρόλου που αυτή επιτελεί στην κοινωνία(και στα πλαίσια του νόμου 1730, της ΕBU, των συνθηκών της  ΕΕ, τους διεθνείς νόμους και πρακτικές), σε αντίθεση με κερδοσκοπικούς εμπορικούς σταθμούς που εκτός των άλλων συνεχίζουν να απολαμβάνουν ιδιότυπη ασυλία σε όλα τα επίπεδα – δωρεάν χρήση συχνοτήτων, απαλλαγές φορολογίας, ατιμωρησία, δωρεάν! παραχώρηση ραδιοτηλεοπτικού υλικού από την ΕΡΤ, εργασιακά θέματα κλπ

 Και ας μην διαφεύγει κανενός ότι ιδιοκτήτες ΜΜΕ έχουν άμεση σχέση με συμφέροντα στην ενέργεια!

10.  Θα ανέμενε επομένως κανείς, η νέα Διοίκηση της ΕΡΤ, ο διορισμός της οποίας εγκρίθηκε και από τη Βουλή των Ελλήνων, να ενεργήσει ανεξάρτητα και, ως οφείλει, να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ακύρωση της σχεδιαζόμενης αυτής επιδρομής κατά της ΕΡΤ – ποια Διοίκηση θα δεχόταν έστω και ως πιθανότητα να καταρρεύσει η εταιρεία που διοικεί κατά τη θητεία της, λόγω μη εναντίωσης στην απόφαση τρίτων για την διάλυση των οικονομικών της; Και όμως, με ιδιαίτερη έκπληξη και απογοήτευση, διαπιστώνουμε πως σε πλήθος ΜΜΕ έχει κυκλοφορήσει ήδη από 14.08.2012 δημοσίευμα με θέμα «ΕΡΤ: Σε νομικό γραφείο ο έλεγχος της σύμβασης για το ChampionsLeague», το οποίο επικαλείται σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΡΤ με  δηλώσεις του Δ/ντος Συμβούλου κ. Ν. Σίμου, οι οποίες καταλήγουν στα εξής: «[…] η νέα διοίκηση της ΕΡΤ είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα και υπό την οικονομική πίεση αποφάσεων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται αφ’ ενός μεν με την ανάγκη δραστικού περιορισμού του προϋπολογισμού της Εταιρείας για τα έτη 2013 και 2014 στο πλαίσιο των επιβληθεισών περικοπών σε όλες τις ΔΕΚΟ, και αφ’ ετέρου με την συμμόρφωση προς τον ψηφισθέντα προ μηνών Νόμο, ο οποίος, χάριν της ενίσχυσης της αγοράς ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, επιβάλλει την απόδοση του 25% του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ (δηλαδή ποσού 75.000.000 ευρώ) στο Κράτος» (βλ. λ.χ. «http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2222498). Δηλαδή, ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΤ ήδη προεξοφλεί ως αφαιρεθέν – και μάλιστα ως νομίμως αφαιρεθέν, κατ’ αναπόφευκτο τρόπο – το ποσό των 75 εκ. ευρώ από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ;

11.  Είναι σαφές ότι η παρούσα Διοίκηση της ΕΡΤ καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά νευραλγικών ζητημάτων, τα οποία συνιστούν εκδήλωση μίας κρίσης που γιγαντώνεται επί μακρόν έξω από την ΕΡΤ και χωρίς ευθύνη της ΕΡΤ, αλλά που τώρα πια άμεσα απειλούν να την εξοντώσουν. Η ΕΡΤ φαίνεται πως είναι ένα εύκολο θύμα, καθώς απέναντί της στέκονται μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα ανταγωνιστικών σταθμών, που ανήκουν σε ομίλους επιχειρήσεων με πλήρη οργάνωση και ισχύ σε όλα τα επίπεδα, αλλά και το ίδιο το Κράτος το οποίο για να ενισχύσει κάποιους τομείς της οικονομίας που διαθέτουν μεγάλη δυνατότητα πίεσης (και επιθυμία! του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) επιζητούν να γίνει λεία τους το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο για οποιαδήποτε πλέον αναμονή, αμφιταλάντευση, δεν δύναται να συγχωρεθεί πλέον καμία επίκληση άγνοιας από τη νέα Διοίκηση της ΕΡΤ, η οποία σαν πρώτη της ενέργεια φαίνεται ότι επέλεξε να στηρίξει την επιλογή της κυβέρνησης πριν κάνει οτιδήποτε άλλο (κατατέθηκε υπόμνημα από την ΠΟΣΠΕΡΤ σε όλο το ΔΣ την 9/8/2012 για τα εργασιακά αλλά και τ’ άλλα θέματα, που άπτονται της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΕΡΤ), βάζοντας έτσι σε κίνδυνο το ρόλο της και την αξιοπιστία της. Είναι αδιανόητο μια διοίκηση δημόσιου οργανισμού να στηρίζει μια κατ’ εντολή απόφαση που η κυβέρνηση θέλει να κάνει πράξη. Κύριοι-α της Διοίκησης της ΕΡΤ, εδώ ήρθατε για να υπηρετήσετε τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και όχι την Κυβέρνηση και τους Υπουργούς της. Πρέπει να είστε υπερήφανοι γιατί έχετε την τιμή να υπηρετείτε σ’ αυτήν, και όχι να συμπεριφέρεστε σαν φοβισμένα στρατιωτάκια. ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΑΤΑΙ,  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, μια κρίση που με τέτοιες ενέργειες επιτείνεται. Αν η υπονόμευση, η απαξίωση και ο στραγγαλισμός της ΕΡΤ, καθώς και η προτεραιότητα αυτής της απόφασης και η στήριξή της από τη Διοίκηση δεν είχε προσυμφωνηθεί ( αν είχε - είναι ΄΄εγκλημα!΄΄ ) πριν αυτή αναλάβει τα νέα της καθήκοντα την καλούμε να δώσει τώρα μάχη για την ΕΡΤ και θα μας βρει συμπαραστάτες.

Σας γνωρίζουμε ότι και στο πρόσφατο παρελθόν επιχειρήθηκε η αφαίμαξη του ανταποδοτικού τέλους με διάφορους τρόπους, όμως με πολλαπλές συνδικαλιστικές δράσεις και δικαστικούς αγώνες, καθώς και τη στήριξη πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν σήμερα την κυβέρνηση ακόμα και του ίδιου του σημερινού πολιτικού μας προϊστάμενου! το αποτρέψαμε.

 

 

 

Β

 1. Η στοχοποίηση της ΕΡΤ συνεχίζεται και σε άλλα θέματα που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία της με τη μείωση παραγόμενου έργου λόγω του ότι δεν της δίνεται περαιτέρω δυνατότητα εκπομπής σε αναλογικό σήμα πέραν της 17/8/2012 για να μπορεί να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί και να παράγει πολιτισμό για τους δοκιμαζόμενους πολίτες που την πληρώνουν και δυσανασχετούν δικαίως αφού  δεν έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν ψηφιακούς δέκτες ή αποκωδικοποιητές, ώστε να λαμβάνουν το επίγειο ψηφιακό σήμα. Από μετρήσεις μέχρι σήμερα μόνο το 30% περίπου των κατοίκων της Αττικής μπόρεσε να ανταποκριθεί οικονομικά για να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η ευαισθησία Διοίκησης και κυβέρνησης πρέπει να είναι ισομερής και αληθινή και όχι κατά πώς βολεύει.

Η συνέχιση αναλογικού σήματος από την ΕΡΤ για ένα χρόνο ακόμα είναι επιβεβλημένη και δίκαιη.

 1. Είναι αδιανόητο να συζητιέται και να υπάρχουν δημοσιεύματα και σχέδια νόμου και διαβουλεύσεις που αφορούν τη μελλοντική χρήση από την ΕΡΤ για 2 πολυπλεξίες (μπουκέτα), ενώ σήμερα η ΕΡΤ                 χρησιμοποιεί 2,5. Άλλο ένα χτύπημα του “αναπτυξιακού ρόλου” της ΕΡΤ. Πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο και για τη Διοίκηση και τη Κυβέρνηση το σημερινό status και ότι η ΕΡΤ εξακολουθεί να είναι όπως και σήμερα δημιουργός και πάροχος περιεχομένου και να έχει την εποπτεία των υφιστάμενων και μελλοντικών πάρκων κεραιών για όλα τα ΗΜΜΕ.
 2. Είναι επίσης αδιανόητο ο υφ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος συνυπέγραψε και την απόφαση για την αφαίμαξη 25% του ανταποδοτικού τέλους, να εξαγγέλλει ότι θα σταματήσει η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Το γεγονός αυτό είναι σίγουρο ότι θα σταματούσε την απρόσκοπτη καταβολή του τέλους προς την ΕΡΤ (ήδη υπάρχει μεγάλη επισφάλεια γιατί πολλοί συνάνθρωποί μας λόγω της ανέχειας δεν πληρώνουν ούτε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ) και θα στερούσε εκτός από την ΕΡΤ και έσοδα από το Κράτος. Η πολιτεία άλλωστε εισπράττει από την ΕΡΤ πάνω από 120 εκ. ευρώ από φόρους. Η συνέχιση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, όπως και σήμερα, είναι η μοναδική λύση.
 3. Πρέπει να κάνετε άμεσα ενέργειες για την είσπραξη από τους καταναλωτές του ανταποδοτικού τέλους από τις ιδιωτικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και την απόδοση τους στην ΕΡΤ. Η Δημόσια Τηλεόραση προοδευτικά θα χάσει τεράστια ποσά για τα οποία θα φέρετε ακέραια την ευθύνη εσείς ως Διοίκηση με όλες τις εκ του Νόμου συνέπειες που  ακολουθούν τον καταλογισμό της.
  1. Πρέπει επιτέλους να γίνει άμεση διακοπή της παραχώρησης τηλεοπτικών θεμάτων χωρίς την παραμικρή αποζημίωση (υπάρχουν ποινικές ευθύνες) στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (Pull), πρακτική που έχουμε καταγγείλει ως παράνομη και ως υπονομευτική των οικονομικών της ΕΡΤ ΑΕ, αφού μέσω αυτής πριμοδοτούνται οι ανταγωνίστριές της ιδιωτικές εταιρείες. Έχει ήδη περάσει αρκετά μεγάλο διάστημα από τότε που το απελθόν Δ.Σ. της εταιρίας είχε συμφωνήσει στην οριστική λύση του θέματος, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και τα θέματα συνεχίζουν να δίνονται χωρίς να υλοποιούνται οι αποφάσεις και οι δεσμεύσεις .
  2. Οι πομποί της ΕΡΤ FMκαι AM καθώς και τα ΒΡΑΧΕΑ δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των Ελλήνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς παραμένουν κλειστοί. Πρέπει άμεσα η Διοίκηση να ενεργήσει για την λειτουργία τους και όπου χρειάζεται την αντικατάστασή τους.

Επίσης, πρέπει να δοθεί άμεσα λύση με τα σημεία εκπομπής του ψηφιακού σήματος και να δοθούν άμεσα οι απαραίτητες άδειες που έχει προτείνει η τεχνική διεύθυνση της ΕΡΤ.

Α) Δεν έχουν γίνει και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες  για αδειοδότηση υπαρχόντων πομπών. .Β) Έχει μειωθεί η ισχύς των υπαρχόντων πομπών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εξοικονόμηση χρημάτων την ιδία ώρα που θέλετε να χαρίσετε χρήματα από το ανταποδοτικό τέλος. Γ) Πρέπει να συντηρηθούν πλήρως οι πομποί ώστε να μην υπολειτουργούν.

Δ) Έχουν κλείσει πομποί σε ευαίσθητες περιοχές εθνικής σημασία. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια την μείωση εκπομπής και εμβέλειας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης κάλυψη και  ανταποδοτικότητα για όλους τους πολίτες. Η χώρα μας γίνεται βορά  και από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό της φορέα  έρμαιο των γειτονικών κρατών.

 1. Η μείωση των εσόδων της ΕΡΤ και οι μειωμένοι μελλοντικοί προϋπολογισμοί, όπως εξαγγείλατε, με ευθύνη σας καταδικάζουν περαιτέρω την ΕΡΤ α.ε. από έναν εν δυνάμει ποιοτικό πρωταγωνιστή του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου σε ρόλο κομπάρσου, αφού ήδη η ΕΡΤ στο σύνολό της           (ραδιόφωνο και τηλεόραση) ξεπερνά τα ανεκτικά όρια των επαναλήψεων του προγράμματος που σήμερα εκπέμπει. Η πρακτική αυτή υπονομεύει όχι μόνο την ανάπτυξη της ΕΡΤ, τη θεαματικότητα-ακροαματικότητα του προγράμματός της, αλλά δημιουργεί διαφυγόντα σε βάρος της κέρδη από διαφημιστική δαπάνη. Παραβιάζει επιπλέον τις σχετικές κατευθύνεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο πρόσφατα καταδίκασε αυστηρά παρόμοιες πρακτικές ιδιωτικών τηλεοπτικών επιχειρήσεων.
 2. Η απουσία ζωντανού προγράμματος αποτυπώνεται και με εκπομπές προηχογραφημένου προγράμματος (playlists) στους ραδιοφωνικούς μας σταθμούς, πρακτική απαξίωσης κάθε έννοιας προγράμματος, αλλά και του ίδιου του ακροατή, ο οποίος μάλιστα σε αντίθεση με όλους τους άλλους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχει κληθεί να συμβάλλει με τον όβολό του στην λειτουργία και ανάπτυξή μας (και όχι για την ενέργεια!) και επομένως εύλογα και δίκαια αναμένει την εκπομπή και πρωτότυπου και ζωντανού ραδιοφωνικού (και τηλεοπτικού κατ΄ αντιστοιχία) προγράμματος.

 

 1. Η επί των ημερών σας, όπως φαίνεται από την εξαγγελία σας για μειωμένους προϋπολογισμούς, μετατροπή της ΕΡΤ α.ε. σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα κονσερβαρισμένου προγράμματος και στην μειωμένη λειτουργία και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΕΡΤ (π.χ ΗD), θα οδηγήσει σε συρρίκνωση και περιθωριοποίηση της ΕΡΤ α.ε., θα τη θέσει σε θέση νοκ άουτ με τον αμείλικτο ιδιωτικό ανταγωνισμό, που δυστυχώς εξακολουθεί να πριμοδοτεί η ΕΡΤ (pull, δωρεάν παροχή τηλεοπτικού ενημερωτικού χρόνου και άλλα πολλά που έχουμε σταθερά καταγγείλει)και το κυριότερο θα της στερήσει το τόσο ζωτικό για το παρόν και το μέλλον της οικονομικό οξυγόνο καταδικάζοντας την περαιτέρω σε οικονομική ασφυξία και προετοιμάζοντας την νομιμοποιητική βάση νέων περικοπών σε βάρος των εργαζομένων όχι μόνο σε αποδοχές αλλά και σε θέσεις εργασίας, όπως έδειξε η πρόσφατη αναζήτηση εφέδρων.

10.  Επίσης, δεν μπορεί να συνεχιστεί η τακτική που όλα τα προγράμματα των Ραδιοφώνων της ΕΡΤ, των Μουσικών Συνόλων και της Τηλεόρασης έχουν ελαχιστοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες με συνέπεια να μεταδίδουν αντί ζωντανού προγράμματος playlists, επαναλήψεις τηλεοπτικών εκπομπών και μη πραγματοποίηση εκδηλώσεων των Μουσικών Συνόλων γεγονός, που δεν συνάδει με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

 

Γ

Όπως και στο αναλυτικό υπόμνημα που σας καταθέσαμε την 9/8/2012 και το οποίο έχουμε καταθέσει και στον πολιτικό προϊστάμενο, τα προβλήματα των εργαζομένων είναι πολλά, σύνθετα, ιδιαίτερα επείγοντα και δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία της εταιρίας. Πρέπει λοιπόν άμεσα να δοθεί λύση για :

 1. Την άμεση Υπογραφή συλλογικής σύμβασης
 2. Την δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ που προβλέπεται από ΠΝΠ που αφορά  το μισθολόγιο            
 3. Την άμεση Πρόσληψη ΣΟΧ (ΑΣΕΠ και Ειδικότητες Παραγωγής)  – Νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην υπάρχει το πλαφόν του Προεδρικού Διατάγματος 164 ως προς τον περιορισμό των 2 χρόνων.
 4. Να σταματήσουν οι διάφορες μορφές εργασίας – δουλείας. Οι πάσης φύσεως εργολάβοι, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, οι μερικώς απασχολούμενοι, οι ωρομίσθιοι και ένα σωρό άλλα εφευρήματα που καταδεικνύουν την απεριόριστη ελληνική εφευρετικότητα δεν πρέπει να έχουν θέση στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν μπορεί να αποτελεί πυλώνα αυτής της μαύρης και ψευδεπίγραφης εργασίας.
 5. Την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 1/5 για τη διετία και κατόπιν του απαραίτητου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΡΤ.
 6. Πάγιο και διαρκές αίτημά μας είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας που παρείχαν επί σειρά ετών οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου και μονιμοποιήθηκαν με το Π.Δ. 164.
 7. Την άμεση επαναφορά στις θέσεις τους των «εφέδρων» εργαζομένων της ΕΡΤ που προέρχονται από το Ι.Ο.Μ. και Ε.Ο.Α., γιατί είναι απαραίτητοι και κακώς έχουν μπει σε εφεδρεία.
 8. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση που αφορά το 10% των εξαιρέσιμων – εκτός έδρας μετακινήσεων.
 9. Την άμεση υπογραφή Κ.Υ.Α. (όπως έγινε και σε άλλους φορείς) για την δίκαιη, ισότιμη και ισορροπημένη πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων.
 10. Την ρύθμιση για το πλαφόν των 4.000 ευρώ να είναι ετήσιο (δηλ. 4.000 Χ 12 = 48.000) και όχι μηνιαίο.
 11. Την εξόφληση κάθε νόμιμης αποζημίωσης για τις οφειλόμενες μέρες ανάπαυσης (ρεπό), που δεν έχουν χορηγηθεί με ευθύνη των διοικήσεων.
 12.  Την αύξηση της εσωτερικής παραγωγής της ΕΡΤ που να προσεγγίζει το 65%.
 13. Την κατάθεση Businessplan όπως έχει υποχρέωση η Διοίκηση.
 14. Την αξιοκρατική και με αντικειμενικά κριτήρια επιλογή της ιεραρχίας. Οι θέσεις να καλύπτονται μέσα από εσωτερική προκήρυξη και με προκαθορισμένους και σαφείς όρους βαθμολόγησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

 

 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητά και κατηγορηματικά με την παρούσα ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην ανεχθούμε καμία παράνομη απόφαση κατά της ΕΡΤ, όπως η προωθούμενη απόφαση για αφαίρεση 75 εκ. ευρώ από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ υπέρ αλλότριων σκοπών και συμφερόντων, και ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο, όπως η άσκηση αίτησης ακύρωσης, και σε κάθε μορφής νόμιμο συνδικαλιστικό αγώνα, με ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, για να ματαιώσουμε κάθε τέτοια προσπάθεια εις βάρος της ΕΡΤ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ κατά τον εντονότερο τρόπο για τις δηλώσεις του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ περί δήθεν νομίμως επιβαλλόμενης απόδοσης του 25% του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ στο Κράτος, και για κάθε αντίστοιχη συμπεριφορά ή ενέργεια ενός ή όλων των μελών του ΔΣ που υπονομεύει και στερεί ή θα στερήσει από την ΕΡΤ οικονομικούς πόρους και ευκαιρίες επιχειρησιακής και λειτουργικής ανάπτυξης, που σημαίνουν αποδοχή της προδιαγραφόμενης καταστροφής της ΕΡΤ.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να κινηθείτε αμέσως, με κάθε νόμιμο τρόπο, αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε θεσμική, πολιτική και δικαστική δυνατότητα του υφίσταται, για την ακύρωση κάθε σχεδιασμού αφαίρεσης του 25% του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ υπέρ αλλότριων σκοπών και συμφερόντων, και κάθε παραπλήσιας ρύθμισης, διαβεβαιώνοντάς σας πως σε τέτοια περίπτωση η ΠΟΣΠΕΡΤ θα είναι σύμμαχος και αρωγός σας, αλλιώς όμως και σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσής σας για τη διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων της ΕΡΤ θα είναι η πρώτη που θα ζητήσει τη διερεύνηση και απόδοση αστικών και ποινικών ευθυνών σε καθέναν από εσάς, για παράνομες πράξεις και παραλείψεις σας σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα επί ζημία της ΕΡΤ. Έχετε μια τελευταία ευκαιρία να μην μείνετε στην ιστορία της ΕΡΤ α.ε. ως η Διοίκηση που συνδέεται μονοσήμαντα με καταργήσεις συρρικνώσεις και με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση - υφαρπαγής  μέρους ή και όλου του υπέρ της ΕΡΤ α.ε εισπραχθέντος ανταποδοτικού τέλους .

Επίσης, να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην λήψη και υλοποίηση αποφάσεων ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΕΡΤ και να λυθούν τα προαναφερόμενα αιτήματα των εργαζομένων, όπως και αναλυτικά στο κατατεθειμένο προς εσάς υπόμνημά της 9/8/2012.

Σας δηλώνουμε τέλος, όπως και ανωτέρω αναφέρουμε, την ειλημμένη απόφασή μας σε περίπτωση μη δρομολόγησης αμέσων λύσεων στα ως άνω νόμιμα και δίκαια αιτήματά μας που εκφράζουν το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. να προβούμε σε στάσεις εργασίας και να κλιμακώσουμε αποφασιστικά με συνεχόμενες στάσεις και αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις το προσεχές χρονικό διάστημα. Ο χρόνος έναρξης, η μορφή και η διάρκεια των οποίων κάθε φορά έγκαιρα θα σας κοινοποιούνται, ακόμα και με επιστολή, καθώς και της δικαστικής και εξώδικης αναζήτησης ευθυνών και αποζημιωτικών ποσών  κατά παντός υπευθύνου σε κάθε περίπτωση διαιώνισης του καθεστώτος μη συμμόρφωσής σας στα νομίμως προβλεπόμενα.

Κατά τις ως άνω απεργίες ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΜΕ το αναγκαίο και  νόμιμα καθορισθέν προσωπικό, και σύμφωνα με τη ΣΣΕ που ισχύει, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ και την πρόβλεψη καταστροφών και ατυχημάτων καθώς και για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε καθέναν από αυτούς στους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη αυτή στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Στην Αγ. Παρασκευή, την 17 Αυγ. 2012