Skip to main content

ΕΞΩΔΙΚΟ 27-12-2011

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»

(«Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων, αρ.432 και εκπροσωπείται νόμιμα

Π Ρ Ο Σ

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - Ε.Ρ.Τ.

Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Λ. Μεσογείων 432)  και

εκπροσωπείται νόμιμα

Τον κ. Στυλιανό Στεφάνου Προεδρεύοντα του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντος λόγω της ιδιότητάς του αυτής ως άνω ομοίως,

Τον κ. Λάμπη Ταγματάρχη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. κατοικοεδρεύοντος λόγω της ιδιότητάς του αυτής ως άνω ομοίως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1.                            Πρωθυπουργό Παπαδήμο Λουκά

2.                            Υπουργείο Οικονομικών κ. Βενιζέλο Ευάγγελο

3.                            Υπουργείο Επικρατείας κ. Καψή Παντελή

4.                            ΠΑΣΟΚ κ.Παπανδρέου Γιώργο

5.                            Ν.Δ. Κ. Σαμαρά Αντώνη

6.                            ΚΚΕ κα. Παπαρήγα Αλέκα

7.                            ΛΑΟΣ κ.Καρατζαφέρη Γιώργο

8.                            ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα  Αλέξη

9.                            ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κ. Κουβέλη Φώτη

10.                            ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κα. Μπακογιάννη Ντόρα

11.                            ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ κ. Δημαρά  Γιάννη

12.                            ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ κ. Οικονόμου Βασίλη/Γιομπαζολιά Μάκη

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΤ α.ε. ως κατωτέρω  :

1. ΖΑΝΟ ΓΙΩΡΓΟ- ΑΝΤΡΕΑ

2. ΣΑΜΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3. ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ

4. ΚΟΝΤΙΖΑ ΑΡΙΣΤΩΝΑ

-------------------------

1.  Με την παρούσα είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε υπόψη των μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ α.ε., του Πρωθυπουργού και των μελών της Κυβέρνησης, των Πολιτικών Κομμάτων τα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν μείζονα ζητήματα νομιμότητας και την καταστρατήγηση της εκ του Νόμου υποχρέωσης της ΕΡΤ α.ε. υπέρ του δημοσίου συμφέροντος για τελευταία φορά πριν προβούμε στις αναγκαίες εκ του νόμου ενέργειες προς διασφάλιση νομίμων δικαιωμάτων όχι μόνο των εργαζομένων της ΕΡΤ α.ε. τους οποίους κατά Νόμο συνδικαλιστικά εκπροσωπούμε αλλά και της ίδιας της ΕΡΤ α.ε. αλλά και των Ελλήνων σκληρά δοκιμαζομένων πολιτών από τους οποίους η ΕΡΤ α.ε. εισπράττει ανταποδοτικό τέλος ως βασικό πόρο για την λειτουργία και ανάπτυξή της. Επιθυμούμε προηγουμένως να θέσουμε το ζήτημα λειτουργικής νομιμότητας που συνεπάγεται η ανάληψη καθήκοντος Προεδρεύοντος  Συμβούλου από τον κο Στεφάνου δηλαδή από μη εκτελεστικό μέλος του πρακτική που θα διαιωνίσει την αμφισβήτηση νομιμότητας όλων των αποφάσεων και διαδικασιών στις οποίες έχει συμμετάσχει υπό την ιδιότητά του αυτή .

2.      Ακρογωνιαία οικονομική, κοινωνική αλλά και νομική υποχρέωση  της ΕΡΤ α.ε. ήταν και παραμένει η δεσμευτικά ορισθείσα από τον Νόμο 1730/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 14 παρ. 2 (Πόροι – Απαλλοτριώσεις) : « Οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές της ΕΡΤ-ΑΕ αποβλέπουν στην εκπλήρωση των στόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας, εξυπηρετούν τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και αποτελούν παράγοντας της διασφάλισης της πολυφωνίας. Στην ΕΡΤ - Α.Ε. επιβάλλεται η υποχρέωση κάλυψης του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ειδικών κοινωνικών κατηγοριών, χωρίς να επηρεάζονται από το βαθμό θεαματικότητας και ακροαματικότητας των εκπομπών που προορίζονται γι΄ αυτές. Ως αντιπαροχή για το δικαίωμα λήψης των παραπάνω εκπομπών ορίζεται και εισπράττετε από την ΕΡΤ- ΑΕ, στην οποία και περιέχεται ανταποδοτικό

τέλος (εισφορά).»

3.            H Διοίκησή σας δυστυχώς όχι μόνο δεν εκπλήρωσε στο ακέραιο τις ως άνω δεσμευτικές για εσάς νομοθετικές προβλέψεις αλλά με σειρά αποφάσεων ή/και παραλείψεών σας τις παραβιάζετε υπονομεύοντας τον ρόλο της ΕΡΤ α.ε. ως προς την εκπλήρωση της ως άνω Δημόσιας Υπηρεσίας, συρρικνώνοντας της ενημερωτική και πολιτιστική της δράση προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και διαχειριζόμενοι το υπέρ αυτής επιβληθέν τέλος  αποδίδοντάς το η λαμβάνοντας απόφαση  να το αποδώσετε σε άσχετες με την λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης δράσεις και φορείς εγείροντας με τον τρόπο αυτό μείζονα θέματα οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας και κουρεύοντας το με σκληρές θυσίες εμάς των εργαζομένων δημιουργηθέν οικονομικό πλεόνασμά της για το οποίο πολλοί όψιμα καμαρώνουν.

4.            Συγκεκριμένα ως Διοίκηση ελέγχεστε για την ανοχή, συναίνεση και έγκρισή σας :

4.1.         Στη διάθεση χρημάτων εισπαρχθέντων από τον πάγιο πόρο του ανταποδοτικού τέλους δηλαδή από τον έλληνα σκληρά φορολογούμενο πολίτη σε άσχετες με την ΕΡΤ α.ε. και την λειτουργία της, δράσεις και φορείς όπως π.χ. το Υπουργείο Οικονομικών αλλά Υπουργεία, Δήμους,  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο της εκ μέρους σας συναίνεσης και τη μη έγερσης των σοβαρών  ζητημάτων νομιμότητας-Συνταγματικότητας από τη Διοίκησής σας απέναντι στην πρακτική αυτή ακόμη και αν έχει νομοθετηθεί αφού άλλωστε η είσπραξη του τέλους αποτελεί τον κατά Νόμο ακρογωνιαίο λίθο των πόρων της ΕΡΤ α.ε.    και πάντως είναι νομοθετημένη εδώ και δεκαετίες.

4. 2. Θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε και διαμαρτυρηθούμε για την εκ μέρους σας ανακοίνωση  ότι στο Δ,Σ,  της εταιρίας ψηφίστηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, (Σύγκληση Εκτατής Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έναντι συσσωρεμένων ζημιών – γεγονός που θα έδινε το δικαίωμα να αντλήσουν για αλλότριους σκοπούς μέρος η ολο το πλεόνασμα της ΕΡΤ 60 ΕΚΑΤ, όπως η ίδια η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι θα ήταν εφικτό) όπως γνωρίζετε ότι τούτο όχι μόνο δεν αναταποκρίνεται στην πραγματικότητα αλλά είναι πέρα για πέρα ψευδές. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρίας και οι δεκάδες παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ α.ε. μπορούν ενόρκως να καταθέσουν περί του αντιθέτου, αφού μετά την Γενικής τους Συνέλευση και ωρα 15.50 βρίσκονταν στο χώρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αναφορά αυτή στο πρώτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης στην ανακοίνωση, θέλει να προκαταλάβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εργαζόμενους που αντιδρούμε στην παράνομη μεταφορά των πλεονασμάτων της ΕΡΤ σε αλλότριους σκοπούς, απ’ αυτούς που προβλέπουν οι νόμοι. Όποιοι επιμείνουν ότι υπήρξε συνεδρίαση χωρίς πρακτικά, χωρίς γραμματέα και με μια απόφαση η οποία δήθεν «λήφθηκε» επιχειρήσουν δε να την νομιμοποιήσουν με ανύπαρκτα ή και νοθευμένα  πρακτικά, θα βρεθούν υπόλογοι έναντι της δικαιοσύνης όπως  επίσης και όποιος εργαζόμενος (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές κλπ ιδιαίτερα των διοικητικό-οικονομικών υπηρεσιών) της ΕΡΤ εφαρμόσει τις ανυπόστατες "αποφάσεις" του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες στερούνται νομιμότητας.

4.3.         Η πιο πάνω πρακτική υπονομεύει μεταξύ άλλων στο διηνεκές την κερδοφορία της ΕΡΤ α.ε αφού αυτή ναι μεν και μάλιστα με καταλυτική της εισφορά των εργαζομένων της που έχουν υποστεί πρώτα πάγωμα καις την συνέχεια δραστικές και αλλεπάλληλες περικοπές των αποδοχών τους σε εφαρμογή του Μνημονίου, του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του Νόμου 4024/2011 αλλά και αυτή θα εξανεμίζεται αφού στην συνέχεια η ΕΡΤ α.ε. θα αποτελεί το ενδιάμεσο δοχείο μεταφοράς οικονομικών ενισχύσεων σε άσχετους με αυτήν φορείς παραμένοντας οικονομικά καθηλωμένη στον ρόλο του ενδιάμεσου φορέα οικονομικής ενίσχυσης των φορέων αυτών και μάλιστα με χρήματα δικά της δηλαδή του ελληνικού λαού.

4.4.         Δεν έχετε κάνει καμία ενεργεία για την είσπραξη από τους καταναλωτές  του  ανταποδοτικού τέλους από τις ιδιωτικές  εταιρίες  παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος και την απόδοση τους στην ΕΡΤ. Η Δημόσια Τηλεόραση προοδευτικά θα χάσει τεράστια ποσά για τα οποία θα φέρετε ακέραια την ευθύνη εσείς ως Διοίκηση με όλες τις εκ του Νόμου συνέπειες που  ακολουθούν τον καταλογισμό της.

4.5          Η ως άνω αναπτυχθείσα πρακτική σας επιδεινώνεται όχι μόνο με πράξεις αλλά και με παραλείψεις που καταδικάζουν την ΕΡΤ α.ε. από έναν εν δυνάμει ποιοτικό πρωταγωνιστή του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου σε ρόλο κομπάρσου αφού ήδη τόσο η ΕΤ 1 όσο και το ραδιόφωνό μας 9.58 το 90 % του προγράμματος που σήμερα  εκπέμπουν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟ. Πρακτική που υπονομεύει όχι μόνο την ανάπτυξη της ΕΡΤ, τη θεαματικότητα-ακροαματικότητα του προγράμματός της αλλά δημιουργεί διαφυγόντα σε βάρος της κέρδη από διαφημιστική δαπάνη. Παραβιάζει επιπλέον τις σχετικές κατευθύνεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης το οποίο πρόσφατα καταδίκασε αυστηρά παρόμοιες πρακτικές ιδιωτικών τηλεοπτικών επιχειρήσεων.

4.6.         Η πιο πάνω απουσία ζωντανού προγράμματος αποτυπώνεται και με την εκπομπή προηχογραφημένου προγράμματος (playlists) στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 9.58 και 102 FM ,πρακτική απαξίωσης κάθε έννοιας προγράμματος αλλά και του ίδιου του ακροατή ο οποίος μάλιστα σε αντίθεση με όλους τους άλλους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς έχει κληθεί να συμβάλλει με τον όβολό του στην λειτουργία και ανάπτυξή μας και επομένως εύλογα και δίκαια αναμένει την εκπομπή και πρωτότυπου και ζωντανού ραδιοφωνικού (και τηλεοπτικού κατ΄ αντιστοιχία) προγράμματος.

4.7.         Η επί των ημερών σας μετατροπή της ΕΡΤ α.ε. σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα κονσερβαρισμένου προγράμματος αποτελεί επιλογή συρρίκνωσης και περιθωριοποίησης της ΕΡΤ α.ε. , τη θέτει σε θέση νοκ άουτ με τον αμείλικτο ιδιωτικό ανταγωνισμό που δυστυχώς εξακολουθείτε να πριμοδοτείτε (pull, δωρεάν παροχή τηλεοπτικού ενημερωτικού χρόνου κ άλλα πολλά που έχουμε σταθερά καταγγείλει)και το κυριότερο της στερεί το τόσο ζωτικό για το παρόν και το μέλλον της οικονομικό οξυγόνο καταδικάζοντας την σε οικονομική ασφυξία και προετοιμάζοντας την νομιμοποιητική βάση νέων περικοπών σε βάρος των εργαζομένων όχι μόνο σε αποδοχές αλλά και σε θέσεις εργασίας όπως έδειξε η πρόσφατη αναζήτηση εφέδρων.

5.            Η πρακτική της αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και ένα μεγάλο ενημερωτικό και πολιτιστικό έγκλημα αφού στερεί μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού από την φωνή της Ελλάδας. Για λόγους οικονομίας και λόγω έλλειψης προσωπικού – την οποία η ως άνω περιγραφόμενη  πρακτική σας δημιουργεί – η φωνή της Ελλάδας δεν εκπέμπει 24 ώρες το 24 ωρο, είναι απούσα στις Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές χώρες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα κάθε μέρας σε μια ιστορική στιγμή που όσο ποτέ χρειαζόμασταν μια ζωντανή φωνή απάντησης σε όσους συκοφαντούν διεθνώς την χώρας μας.

6.            Επίσης όλα τα προγράμματα των Ραδιοφώνων της ΕΡΤ , των  Μουσικών Συνόλων και της Τηλεόρασης έχουν ελαχιστοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες με ευθύνης σας και συνέπεια να μεταδίδουν αντί ζωντανού προγράμματος  play lists , επαναλήψεις τηλεοπτικών εκπομπών και μη πραγματοποίηση εκδηλώσεων των Μουσικών Συνόλων γεγονός που δεν συνάδει με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

7.            Δεν έχετε προβεί σε προμήθεια  σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού , του στόλου όλων  των αυτοκινήτων  που είναι πεπαλαιωμένα και ο νόμος προστάζει την αλλαγή τους . Επομένως έχετε μεγάλες ευθύνες για τη μη  ύπαρξη του αναγκαίου σύγχρονου εξοπλισμού στη παραγωγή, μετάδοση, μετακίνηση, με αποτέλεσμα η ΕΡΤ να επιβαρύνεται με χιλιάδες ευρώ με ενοικιάσεις κλπ.

8.            Α) Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες  για αδειοδότηση υπαρχόντων πομπών .

Β) Μειώνεται την ισχύ των υπαρχόντων πομπών για εξοικονόμηση χρημάτων την ιδία

ώρα που θέλετε να χαρίσετε χρήματα από το πλεόνασμα .

Γ) Δεν συντηρούνται πλήρως οι πομποί και   υπολειτουργούν.

Δ) Κλείνουν πομποί σε ευαίσθητες περιοχές εθνικής σημασίας με τις

ευλογίες σας. Ολα αυτά έχουν σαν συνέπεια την μείωση εκπομπής και εμβέλειας με

αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης κάλυψη και  ανταποδοτικότητα για όλους τους

πολίτες. Η χώρα μας γίνεται βορά  και από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό της φορέα

έρμαιο των γειτονικών κρατών.

9.  Α. Δεν έχετε κάνει τίποτα για την  άμεση ανάκληση των μέτρων του ν.4024/2011 που αφορούν τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ για το μισθολόγιο, την εφεδρεία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ που μας πλήττουν καίρια τόσο τα δικαιώματά μας όσο και του δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών σε ουσιαστική ενημέρωση και ψυχαγωγία και αποτέλεσμα έχουν την απαξίωση και την υπονόμευση της ΕΡΤ.

Αντίθετα  μετά από ενέργειες μας ο Υπουργός Οικονομικών στην Βουλή τόνισε  ότι θα δοθεί άμεσα λύση και υποσχέθηκε τη μη εφαρμογή του νομού μέχρι τότε. Εσείς όμως επιμένετε να εγκρίνεται προϋπολογισμό για το 2012  βάση του νόμου 4024/2011.

Β.Για τη παραμονή όλων των συναδέλφων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι ανάγκες της ΕΡΤ δεν καλύπτονται από το υπόλοιπο προσωπικό. Αυτό είχε διαπιστωθεί την περασμένη χρονιά και πόσο μάλλον την ερχόμενη στην οποία έχουν προστεθεί πάνω από 700 συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί και οι ανάγκες της ΕΡΤ λόγω των πολιτικών εξελίξεων έχουν μεγιστοποιηθεί. Το γεγονός αυτό εκτός ότι στερεί από την ΕΡΤ έμπειρο και απαραίτητο   προσωπικό , σας  δίνει τη δυνατότητα να εγκρίνεται πληθως εξωτερικών παραγωγών ενώ τα στούντιο της ΕΡΤ υπολειτουργούν.

Γ.Για την  άμεση υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. (εκκρεμεί από το 2009 υπογραφή ΣΣΕ) για τους εργαζόμενους της  ΕΡΤ οι αποδοχές των οποίων με ευθύνη των Διοικήσεων της όχι μόνο παραμένουν παγωμένες επί τριετία αλλά και υπέστησαν μονομερώς αλλεπάλληλες περικοπές λόγω της ακολουθούμενης  δημοσιονομικής πολιτικής,

Δ. Για την  άρση κάθε δυσμενούς  φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων για τις αποζημιώσεις της εκτός έδρας απασχόλησής τους για το έτος  2011,

Ε.  Για την  εξόφληση κάθε νόμιμης αποζημίωσης για τα οφειλόμενες ημέρες

ανάπαυσης (ρεπό) που δεν τους έχουν χορηγηθεί με ευθύνη σας και σύμφωνα με τα

στοιχεία που μας έχουν προσκομισθεί,

Ζ .  Για την  άμεση διακοπή της παραχώρησης τηλεοπτικών θεμάτων χωρίς την

παραμικρή αποζημίωση στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (Pool) πρακτική που έχουμε καταγγείλει ως παράνομη και ως υπονομευτική των οικονομικών της ΕΡΤ ΑΕ αφού μέσω αυτής πριμοδοτούνται οι ανταγωνίστριές της ιδιωτικές εταιρείες. Έχει ήδη περάσει αρκετά μεγάλο διάστημα από τότε που το Δ.Σ. της εταιρίας είχε συμφωνήσει στην οριστική λύση του θέματος, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και τα θέματα συνεχίζουν να δίνονται χωρίς να υλοποιούνται οι αποφάσεις και οι δεσμεύσεις σας.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ : Δεν έχετε το δικαίωμα, σαν Διοίκηση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης αυτόν τον πλεονασματικό φορέα δημόσιας υπηρεσίας σε μία στιγμή πρωτόγνωρης οικονομικής δοκιμασίας του ελληνικού λαού και των εργαζομένων της ΕΡΤ να τον υπονομεύετε περαιτέρω ακυρώνοντας και τους νόμους και τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας που ως Διοίκηση είσαστε υποχρεωμένοι να υπηρετείτε.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  και αφού ρητά και κατηγορηματικά σας δηλώσουμε και με την παρούσα ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για τον κολασμό ευθυνών για όσα υπονόμευσαν και στέρησαν ή θα στερήσουν  την ΕΡΤ από οικονομικούς πόρους και ευκαιρίες επιχειρησιακής και λειτουργικής ανάπτυξης

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ μη διατεθειμένοι να ανεχθούμε τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην λήψη και υλοποίηση αποφάσεων που θα αλλάζουν  άρδην την πιο πάνω περιγραφείσα πραγματικότητα που δυστυχώς επί των ημερών σας εμπεδώθηκε. Έχετε μια τελευταία ευκαιρία να μην μείνετε στην ιστορία της ΕΡΤ α.ε. ως η Διοίκηση που συνδέεται μονοσήμαντα με καταργήσεις  συρρικνώσεις και με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση - απαλλοτρίωση  μέρους η και όλου του υπέρ της ΕΡΤ α.ε εισπραχθέντος ανταποδοτικού τέλους .

Σας δηλώνουμε τέλος  την ειλημμένη απόφασή μας σε περίπτωση μη δρομολόγησης αμέσων λύσεων στα ως άνω νόμιμα και δίκαια αιτήματά μας που εκφράζουν το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. να προβούμε σε στάσεις εργασίας και να κλιμακώσουμε αποφασιστικά με συνεχόμενες στάσεις και αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις το προσεχές χρονικό διάστημα. Ο χρόνος έναρξης, η μορφή και η διάρκεια των οποίων κάθε φορά έγκαιρα θα σας κοινοποιούνται, ακόμα και με επιστολή, καθώς και της δικαστικής και εξώδικης αναζήτησης ευθυνών και αποζημιωτικών ποσών  κατά παντός υπευθύνου σε κάθε περίπτωση διαιώνισης του καθεστώτος μη συμμόρφωσής σας στα νομίμως προβλεπόμενα.

Κατά τις ως άνω απεργίες ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΜΕ το αναγκαίο και  νόμιμα καθορισθέν

προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ και την πρόβλεψη καταστροφών και ατυχημάτων καθώς και για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς  που απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες,

αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου  2011