Skip to main content

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝ ΚΕΒ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                              Αγία Παρασκευή, 3/10/2012

                                                              Α.Π. 1320

Προς

Πρόεδρο ΔΣ, κ. Νίκο Τέλλη

Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Νίκο Σίμο

Μέλη ΔΣ

Γενικό Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Κ. Τσακίρη

Γενικό Δ/ντη ΔΟΥ, κ. Π. Μάη

Δ/ντη Λειτουργίας Δικτύου , κ. Μ. Τζουβελέκη

Δ/ντρια Διεθνών Ρ/Φ εκπομπών, κα. Γ. Τριανταφύλλη

Αναπλ. Δ/ντη Λειτουργίας Δικτύου, κ. Σ. Δασκαλάκη

Δ/ντη Γραφ. Προέδρου, κ. Μ. Καμπανέλλη

Εργαζόμενους ΚΕΒ Αυλίδας

Οι εργαζόμενοι και η ΠΟΣΠΕΡΤ, γνωρίζοντας τα προβλήματα στη λειτουργία της ΕΡΤ, συμμεριζόμενοι την ανάγκη για περισσότερο και ποιοτικότερο παραγόμενο έργο και σεβόμενοι το αίτημα εκατομμυρίων αποδήμων Ελλήνων, για την επαφή τους με την Πατρίδα, θεωρούν σημαντική προτεραιότητα την ενίσχυση του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας και των εκπομπών της από τα Βραχέα (όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί στη Βουλή κυβέρνηση και η Διοίκηση).

Με πρωτοβουλία της ΠΟΣΠΕΡΤ διενεργήθη συνάντηση στα γραφεία της, μεταξύ του Διευθυντή Λειτουργίας Δικτύου κ. Τζουβελέκη, της Διευθύντριας Διεθνών Ραδιοφωνικών Εκπομπών κας. Τριανταφύλλη και των εργαζομένων στο Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας προκειμένου να βρεθεί ενδεδειγμένη λύση  για την αύξηση του εκπεμπόμενου προγράμματος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του παραγόμενου έργου με στόχο την ενίσχυση του ΚΕΒ Αυλίδας σε προσωπικό και την επαναφορά της λειτουργίας του Κέντρου σε καθημερινή 24ωρη βάση.

Με γνώμονα και μόνο το συμφέρον της ΕΡΤ οι προσπάθειες αυτές έφεραν ως αποτέλεσμα την αποδοχή από τους εργαζόμενους ωραρίων εξαντλητικών, διαφοροποίηση εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων ούτως ώστε να είναι δυνατή η εκπομπή σε 20 – 22 ώρες προς τους απόδημους Έλληνες από 12 που ήταν, λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου μέρους του προσωπικού και μη αναπλήρωσής του. Επομένως όπως προβλέπεται και από τη Συλλογική Σύμβαση για τη γνώμη μας, η ΠΟΣΠΕΡΤ αφού συμμετείχε και συνδιαμόρφωσε το πλαίσιο, εννοείται ότι συμφωνεί με την επιστολή της 27/9/2012 των εργαζομένων στο Κέντρο Εκπομπής Αυλίδας, καθώς και την επιστολή με αρ. πρωτ. 144 της Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικτύου για την αλλαγή ωραρίων ώστε με το υπάρχον προσωπικό να λειτουργήσει το κέντρο εκπομπής όπως ανωτέρω.  Σας γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια μεταβατική και προσωρινή λύση 2 – 3 μηνών ούτως ώστε να δοθεί χρόνος στη Διοίκηση για να μπορέσει να λύσει το θέμα συνολικά και σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις και πάντα με στόχο την παραπέρα ενίσχυση  σε προσωπικό και μέσα του ΚΕΒ Αυλίδας ώστε να γίνει εφικτή η καθημερινή 24ωρη λειτουργία του όπως έχει δεσμευθεί πολιτική ηγεσία και διοίκηση.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχοντας συναίσθηση της κατάστασης και της λειτουργίας της ΕΡΤ καθώς και τις δυσχερείς συνθήκες που διέρχεται η χώρα προσπαθεί με όσους υπηρεσιακούς παράγοντες, θέλουν να συμβάλλουν για την αξιοποίηση του παραγόμενου έργου της ΕΡΤ, να δίνει λύσεις παίρνοντας η ίδια πρωτοβουλίες αφού από την ημέρα που το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε την ευθύνη της Διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ, πρωταρχικό του μέλημα δεν είναι η εύρυθμη λειτουργία της ΕΡΤ, που αφορά οικονομικά, εργασιακά, λειτουργικά θέματα αλλά η διαχείριση των κυβερνητικών ισορροπιών, η τακτοποίηση των κομματικών τους επιλογών, η τοποθέτηση εξωπραγματικά μεγάλου αριθμού συμβούλων – ημετέρων με παχυλές αμοιβές κατά παράβαση του ΓΚΠ ή στα όρια αυτού που είναι προκλητικές για τους εργαζόμενους και το δημόσιο αίσθημα.

Όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο προκλητικά, ειδικά τώρα που δρομολογούνται πάλι νέες βάρβαρες μειώσεις στους μισθούς μας, που ανασύρουν τα παλιά σχέδια συρρίκνωσης και απαξίωσης της ΕΡΤ, με την υφαρπαγή μεγάλου μέρους (25%) του ανταποδοτικού τέλους και από την ακίνητη περιουσία της, με τη συνέχιση ! της χρηματοδότησης του παραγόμενου έργου της ΕΡΤ από τους εργαζόμενους, τη μείωση του εφ’ άπαξ, τις κοινωνικές παροχές, την υγεία, την κοινωνική μέριμνα, και ξεκινάει νέος γύρος απολύσεων - εφεδρείας χωρίς κανένας να μπορεί να μας πει ποιους θα περιλαμβάνει με αποτέλεσμα η αγανάκτηση και η ανασφάλεια των εργαζομένων να εντείνεται καθημερινά.

Ελπίζουμε ότι όλο αυτό το διάστημα που η Διοίκηση της ΕΡΤ δεν ασχολήθηκε με τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα της Εταιρίας με αποτέλεσμα την απαξίωση λειτουργικών μονάδων και προσωπικού σε όλους τους τομείς να έφτασε στο τέλος.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει καταθέσει προτάσεις για διάλογο και έχει την πρόθεση να συζητήσει για όλα τα θέματα που αφορούν και άπτονται τη λειτουργία της ΕΡΤ προσδοκώντας ότι μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο επιτέλους θα βρεθούν λύσεις. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν δείξει τεράστια αποθέματα υπομονής κι αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας θα αντιδράσουν με όλους τους νόμιμους τρόπους.