Skip to main content

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγία Παρασκευή, 03-04-2012

Προς  

ΕΡΤ ΑΕ

Προεδρεύοντα Δ.Σ. ΕΡΤ, κ. Στ. Στεφάνου

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε., κ. Χ. Ταγματάρχη

Μέλη Δ..Σ..

Λάβαμε γνώση του εξωδίκου σας που απευθύνεται στα 9 από τα 10 σωματεία (δεν έχει σταλεί στο σύλλογο ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ) αντίθετα εστάλη σε σωματείο που δεν έχει προσωπικό στην ΕΡΤ και έχει έδρα την Πάτρα (ΣΤΤΗΛΝΕ) με το οποίο μας απευθύνεται πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων (Τρίτη 3 Απριλίου 2012) αναφορικά με το διατεθέν προσωπικό ασφαλείας «που θα διαθέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σας στο έτος 2012 για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ και για την πρόληψη καταστροφών των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια τυχόν απεργιακών κινητοποιήσεων των υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ που ανήκουν στο σωματείο» με συνημμένο σχέδιο σύμβασης με την πρότασή σας για το ανωτέρω ζήτημα.

Πλην όμως και όπως πολύ καλά γνωρίζετε :

  1. Ήδη με την από 10-5-2005 υπάρχει σε ισχύ ειδική επιχειρησιακή ΣΣΕ και τα ζητήματα αυτά καθορίστηκαν σε διαπραγμάτευση με την ΠΟΣΠΕΡΤ ως αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης .

  1. Το ζήτημα της ικανότητας και νομιμότητας της από την ΠΟΣΠΕΡΤ  κατάρτισης επιχειρησιακής ΣΣΕ έχει ήδη κριθεί όχι μόνο στην πράξη με την ανεπιφύλακτη εδώ και δεκαετίες υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ από τις εκάστοτε αλληλοδιαδοχικές διοικήσεις της ΕΡΤ ΑΕ και με δικαστική απόφαση συγκεκριμένα με την από 7/2009/17-3-2010 απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 15 (Ν. 1264/1982),  η οποία δεν έχει προσβληθεί με ειδικό μέσο ή βοήθημα.

Θεωρούμε επομένως για τους ανωτέρω λόγους απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την παρέμβαση της Διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ στα εσωτερικά ζητήματα της Ομοσπονδίας μας καθ’ όσον μάλιστα απευθύνεται σε Σωματεία – μέλη της για θέματα που αφορούν ΕΣΣΕ. Γνωρίζετε ότι αυτό ισχύει μέχρι σήμερα και οι Διοικήσεις το  έχουν τηρήσει απαρεγκλίτως. Επιπλέον δε, δεν έχει κληθεί ούτε καν ενημερωθεί παρ’ ότι σε πρόσφατη συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣΠΕΡΤ με τον κ. Ταγματάρχη, παρουσία και του Νομικού Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ και της ΠΟΣΠΕΡΤ καλόπιστα αποδέχθηκε, όπως μας ενημέρωση, τη συζήτηση για το θέμα του προσωπικού ασφαλείας και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπογραφεί και η ΕΣΣΕ που αφορά  τα υπόλοιπα θέματα.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε αυτονόητο ότι η πρόσκληση θα γίνει προς την Ομοσπονδία μας (ΠΟΣΠΕΡΤ) η οποία έχει υπογράψει την προηγούμενη συλλογική σύμβαση και η οποία αποτελεί βάση του διαλόγου που θα ξεκινήσει. Η ΠΟΣΠΕΡΤ σε συνεργασία με όλα τα σωματεία μέλη της θα καταθέσει τις προτάσεις της, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ανάγκες της ΕΡΤ στο πλαίσιο εξοικονόμησης, αξιοποίησης, καλύτερης λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες και τις νέες ανάγκες της ΕΡΤ.

Τα σωματεία που προσυπογράφουν το έγγραφο θεωρούν ότι η δράση τους είναι αυτόνομη και γι’ αυτό το λόγο ζητούν και θέλουν συναντήσεις με τη Διοίκηση για λύση όλων των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τις τελευταίες οριζόντιες και άδικες νομοθετικές ρυθμίσεις που βάλλουν κατευθείαν στην καρδιά της λειτουργίας της ΕΡΤ. Άλλωστε έχουν σταλεί και εξώδικα όσον αφορά τις εκτός έδρας μετακινήσεις, το 10% των πρόσθετων , αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού κλπ αλλά για το θέμα των ΣΣΕ αρμόδια είναι η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Σας καλούμε λοιπόν στο πλαίσιο του Ν. 1264/82 να διεξάγετε καλόπιστο διάλογο για τα ως άνω ζητήματα,  με το και δικαστικά κριθέντα,  ήτοι την ΠΟΣΠΕΡΤ η οποία εκπροσωπεί συνδικαλιστικά και το σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΤ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                                                 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ/Φ, Τ/Ο & Ρ/Φ ΕΡΤ (ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΤΕ.ΚΑΛ.) 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                              ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                                                                       ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ (ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.) 

                                                         Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                         ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΗΛΙΑ                                                                            ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΡΤ (ΠΑ.Σ.Τ.ΕΔ.) 

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                          ΔΙΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                             ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ (Π.ΣΥ.Π.-ΕΡΤ) 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                            ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                  ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΩ ΝΕΤ (Σ.Τ.Ε.Π.-ΝΕΤ) 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                             ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                      ΚΡΑΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΡΤ (Σ.Ε.Τ.-ΕΡΤ) 

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                      ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                             ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ (Σ.Ε.-ΕΡΤ) 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                         ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ                                                                  ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΤ (ΠΑ.Σ.Ο.Α.) 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                                                              ΝΥΚΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Σ.Ε.Τ.Α.Σ.-ΕΡΤ) 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                   ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                   ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ