Skip to main content

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ" ΤΗΣ ΕΡΤ

Αγία Παρασκευή, 08-03-2012

                                                                                                                                                                                                                                                      Α.Π. : 1184 

Προς

- Προεδρεύοντα Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ Α.Ε., κ. Σ. Στεφάνου,

- Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε., κ. Λ. Ταγματάρχη,

- Μέλη Δ.Σ. ΕΡΤ Α.Ε.

Κύριοι,

Ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου με το υπαριθ . πρωτ. 195/01.03.2012 έγγραφο, με την οποία ορίζεται ομάδα εργασίας με έργο:

  • · το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών για την μετεγκατάσταση υποδομών & υπηρεσιών από τις κτιριακές εγκαταστάσεις Μεσογείων 432, Μεσογείων 136 και Ρηγίλλης,
  • · τη μελέτη και την επεξεργασία προτάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας  των Τ/Ο και Ρ/Φ studios της εταιρίας,
  • · τη μελέτη για την οργάνωση και διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού, ύστερα από τη μετεγκατάσταση υποδομών & υπηρεσιών.

Κατά πρώτον θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι με την απόφαση αυτή εκχωρούνται σε υπαλλήλους αρμοδιότητες που δεν προβλέπονται από τον Γ.Κ.Π. και τον Υπηρεσιακό Οργανισμό, που καταπατούνται έτσι βάναυσα και παράνομα διότι:

Μια ομάδα εργασίας που συγκροτείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν μπορεί να καταργεί την υπηρεσιακή ιεραρχία και να προβαίνει σε αποφάσεις που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και υπηρεσιακής δομής της ΕΡΤ.

Κατά δεύτερον δεν μπορεί να προτείνονται αβασάνιστα μετακινήσεις υπαλλήλων από ένα κτήριο σε άλλο, χωρίς να έχει γίνει σχετική μελέτη και χωρίς να έχει προβλεφθεί η εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας που ισχύουν, ως και όλων των νόμων που ρητά αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.

Είναι εκ των ων ουκ άνευ, ότι οι μετακινήσεις στις νέες εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων, όπως του Τεχνικού Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας, που οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις τους θα πρέπει να αποτυπώνονται αιτιολογημένα και εμπεριστατωμένα εγγράφως.

Η μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει ποινικές ευθύνες τις οποίες θα ζητήσουμε να καταλογιστούν.

Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή και σας ενημερώνουμε και εγγράφως – όπως το κάναμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτέρας 5-3-2012 – ότι δεν θα επιτρέψουμε την καταστρατήγηση του ΓΚΠ και του Υπηρεσιακού Οργανισμού.

Με ποιο δικαίωμα η επιτροπή επικαλούμενη προφορικές εντολές ! του Διευθύνοντος, καταργεί υπηρεσίες, τμήματα και διευθύνσεις με βάση κάποιο υποτιθέμενο νέο οργανόγραμμα ;  Γνωρίζει τις συνέπειες;

Σας γνωρίζουμε ότι θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου να υπερασπίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων που δεν μπορούν να καταπατούνται από αποφάσεις της

Διοίκησης, στη λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».

Για το τελευταίο δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι όποιος έχει το όνομα έχει και τη χάρη.

Σας ζητάμε επίσης να μας κοινοποιήσετε τη μελέτη (υπάρχει άραγε;), στην οποία τεκμηριώνεται(;) η εξοικονόμηση πόρων από τις προαναφερθείσες μετακινήσεις.

Η ενδεχόμενη εξοικονόμηση πόρων καλύπτει τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκληθούν ;

Αυτό καθίσταται κατ΄ ελάχιστον αναγκαίο όταν (α) πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της ΕΡΤ με το σφράγισμα των studios στο νευραλγικό χώρο του Κέντρου της Αθήνας – στην πηγή των γεγονότων, (β) απαξιώνεται το προσωπικό της, (γ) επιχειρείται ο ακρωτηριασμός της αρτιότητας, της επαγγελματικότητας και της αμεσότητας του παραγόμενου έργου της ΕΡΤ (ειδήσεις κλπ) και μάλιστα ενόψει άμεσων πολιτικών εξελίξεων.

Προς χάριν ποιου οφέλους για την ΕΡΤ συμβαίνουν άραγε όλα αυτά;

Να σας υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι έχετε διοριστεί για να εξυπηρετείτε τα συμφέροντα της ΕΡΤ και να διαφυλάσσετε την περιουσία της.