Skip to main content

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

                                                                                                                   Αγ. Παρασκευή  10/11/2021

                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 2157

Προς:

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε. – Γ. Γαμπρίτσο.

Κοιν.: Πρόεδρος – Κ. Ζούλας.

Μέλη του Δ. Σ.: Δ. Παπαδημητρίου, Ν. Ελματζιόγλου, Ι. Στεφανάκη, Αρ. Μεταξάς.

 

Θέμα: Σχετικά με την κατάσταση του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας της ΕΡΤ Α.Ε.

 

Στην Αυλίδα λειτουργεί το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων της ΕΡΤ, το οποίο επιτελεί κρίσιμο ρόλο στην εξυπηρέτηση του συνταγματικού σκοπού  της ΕΡΤ και τη μετάδοση του ραδιοφωνικού της προγράμματος σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, από το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας εκπέμπει, μεταξύ άλλων, «η Φωνή της Ελλάδας» που αποτελεί ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό διεθνούς εμβέλειας και απευθύνεται στα 14 εκατομμύρια Ελλήνων ομογενών σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κ.α., σε φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό καθώς και σε πλήθος Ελλήνων εργαζομένων εκτός συνόρων, όπως ναυτεργατών στα ποντοπόρα πλοία και οδηγών  φορτηγών που ταξιδεύουν ανά την Ευρώπη.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία της λειτουργίας του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων και της «Φωνής της Ελλάδας» στη διατήρηση δεσμών του απόδημου ελληνισμού με την πατρίδα, σκοπός που χαίρει, άλλωστε, και συνταγματικής κατοχύρωσης στο άρθρο 108 του Συντάγματος, έχει διαχρονικά τονίσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων στηλιτεύοντας την διαρκή εγκατάλειψη και υπονόμευση της λειτουργίας του τόσο από την Διοίκηση της ΕΡΤ όσο και από την Πολιτεία. Η λειτουργία του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων είναι κρίσιμη για μείζονες λόγους ιστορικής συνέχειας, εθνικής αναγκαιότητας, ενημέρωσης και πολιτισμού και είναι συνεπώς αδιανόητη και απαράδεκτη η κατάσταση απαξίωσης στην οποία έχει περιέλθει. Άλλωστε, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει διαχρονικά καταθέσει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την αξιοποίηση από την ΕΡΤ τόσο του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων όσο και του ακινήτου που αυτό είναι εγκατεστημένο προς όφελος των πολιτών, της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανάδειξης του ρόλου του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων, προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των  εργαζομένων καθώς και  διαφύλαξης της δημόσιας περιουσίας της ΕΡΤ, έχουν περιέλθει σε γνώση της ΠΟΣΠΕΡΤ πλήθος πληροφοριών, καταγγελιών και αναφορών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ακίνητο που είναι εγκατεστημένο το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων στην Αυλίδα, το οποίο τελεί σε χρήση της ΕΡΤ Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, σε σχέση με το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων της ΕΡΤ στην Αυλίδα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 191 Πράξεως της 10ης Δεκεμβρίου 1968 του Υπουργικού Συμβουλίου απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.), το οποίο διαδέχθηκε η ΕΡΤ Α.Ε., οικοπεδικές εκτάσεις συνολικής έκτασης 1.162,390 τμ. μετά των επ’ αυτών κτισμάτων, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Εκπομπών Βραχέων Κυμάτων (βλπτ. ΦΕΚ. 247 τ. Δ/1968). Πιο συγκεκριμένα, τα κτίσματα που ευρίσκονται εντός του γηπέδου είναι: φυλάκιο εισόδου, κτίριο πομπών – γραφείο, κτίριο μεταγωγικών διακοπτών κεραιών (matrix) κατασκευής 1970, κύριοι χώροι 1.658,00 τμ και βοηθητικοί 464,00 τμ.

Στο εν λόγω ακίνητο, όπως προεκτέθηκε, είναι εγκατεστημένο το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων, το οποίο και λειτουργούσε αδιάκοπα έως και την κατάργηση της ΕΡΤ το 2013 από την τότε Ελληνική Κυβέρνηση.

Παράλληλα, ήδη από το έτος 2010 μέρος του ακινήτου έκτασης 950 στρεμμάτων είχε εκμισθωθεί από την (καταργηθείσα) ΕΡΤ Α.Ε. σε ιδιώτη για διάφορες αγροτικές καλλιέργειες και συγκεκριμένα για καλλιέργεια δημητριακών, για ποτιστική καλλιέργεια καρότων, πατάτας και κρεμμυδιών.

Συγκεκριμένα, είχε προκηρυχθεί ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός δυνάμει της υπ’ αριθ. 1418/2010 Διακήρυξης, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι της μίσθωσης, όπως η διάρκεια αυτής, οι υποχρεώσεις του μισθωτή κ.α. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, ο μισθωτής είχε την ευθύνη για την συντήρηση και φροντίδα του χώρου, και συγκεκριμένα όφειλε να μεριμνά για την πυρασφάλεια, την περίφραξη, τον καθαρισμό του χώρου, χωρίς να παραβλάπτει τον εγκατεστημένο εξοπλισμό της ΕΡΤ και εν γένει τη λειτουργία του Κέντρου.

Ο εν λόγω Διαγωνισμός που είχε εκκινήσει δυνάμει της ως άνω υπ’ αριθ. 1418/2010 Διακήρυξης κατακυρώθηκε υπέρ προσώπου που διατηρεί γεωργική/αγροτική δραστηριότητα,  μεταξύ του οποίου και της (καταργηθείσας) ΕΡΤ Α.Ε.  υπεγράφη η υπ’ αριθ. 3314/2010 σύμβαση μίσθωσης.

Αναφορικά με τους όρους της μίσθωσης στο αρ. 11 της ως άνω Διακήρυξης αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για ακόμη πέντε έτη, ενώ στα άρ. 14-15 της Διακήρυξης ορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του μισθωτή σχετικά με τις αναγκαίες εργασίες, στις οποίες αυτός υποχρεούταν να προβαίνει στο ακίνητο (επί παραδείγματι εργασίες αποψίλωσης) .

Ωστόσο, ήδη από το έτος 2011 ο ως άνω μισθωτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, φέρεται να παραβιάζει συστηματικά τους όρους αυτής, σύμφωνα με έγγραφες αναφορές υπηρεσιακών παραγόντων της εταιρείας.

Ωστόσο, την 11.06.2013 έλαβε χώρα η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία όχι μόνο έπληξε ανεπανόρθωτα την δημοκρατία και την ελευθεροφωνία στη χώρα, αλλά είχε και δυσμενέστατες οικονομικές και περιουσιακές συνέπειες για την εταιρεία, ζήτημα το οποίο δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την καταστροφική κατάργηση της ΕΡΤ, η ΠΟΣΠΕΡΤ από κοινού με τους απολυμένους εργαζόμενους της ΕΡΤ ανέλαβε να λειτουργεί με ίδιες δυνάμεις, μέσω του ERTOpen, το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων της Αυλίδας, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται κανονικά  η εκπομπή της «Φωνής της Ελλάδας» ανά τον πλανήτη, διασφαλίζοντας στο ακέραιο το σύνολο του εξοπλισμού.

Όπως είναι γνωστό, δυνάμει της υπ’ αριθ. οικ. 2/11.06.2013 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1414) η ΕΡΤ ΑΕ που είχε συσταθεί με τον Ν. 1730/1987 (ΦΕΚ Α’ 145) καταργήθηκε και σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω Κ.Υ.Α. το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, περιλαμβανομένου του εν λόγω Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας, μεταβιβάσθηκαν αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Περαιτέρω, η περιουσία της καταργηθείσας τότε ΕΡΤ Α.Ε. τέθηκε υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εν λόγω Κ.Υ.Α., από το Ελληνικό Δημόσιο που όρισε προς τούτο Ειδικό Διαχειριστή.

 

Εν συνεχεία, με το Ν. 4173/2013 ιδρύθηκε η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως φερόμενος δήθεν νέος φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, στην οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης κάποιων  περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ΕΡΤ, τα οποία, εν τω μεταξύ είχαν περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, περιλαμβανομένου και του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας.

 

Ειδικότερα, στην παρ. 3, του αρ. 16 του Ν. 4173/2013 ορίζεται ότι:

 

«Στη NEPIT A.E. παραχωρείται και το δικαίωμα χρήσης όλων των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος μετά του συναφούς εξοπλισμού, που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα και χρησιμοποιούνταν από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. για την εκπομπή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού της προγράμματος […]»

 

Με την ψήφιση του Ν. 4324/2015 επαναλειτούργησε  η ΕΡΤ Α.Ε. και αναβίωσαν οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού. Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά ειδικώς το ακίνητο του Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας, η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

 

Πράγματι, η  ΕΡΤ Α.Ε. εξακολουθεί να κάνει κανονικά χρήση του ακινήτου, όπου είναι εγκατεστημένο το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας, διαθέτοντας  πέντε εργαζόμενούς της για τη λειτουργία του Κέντρου  και παράλληλα διατηρεί κτίριο γραφείων και αποθήκη, εντός των οποίων ευρίσκεται υλικό και εξοπλισμός της εταιρείας. Είναι σαφές ότι καθώς η ΕΡΤ Α.Ε. κάνει χρήση του εν λόγω Κέντρου Εκπομπής και απασχολεί προσωπικό της στην συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι απολύτως υπεύθυνη να διασφαλίζει και να μεριμνά διαρκώς για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της καθώς και για την ακώλυτη από παροχή της εργασίας τους.

 

Αυτονόητο είναι, δε, ότι η ΕΡΤ Α.Ε. φέρει πλήρως την ευθύνη προστασίας του μεγάλης αξίας υλικού και εξοπλισμού της που έχει εγκαταστήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο και προορίζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της, ήτοι την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Άλλωστε, το εν λόγω υλικό ακριβώς εξαιτίας του δημοσίου σκοπού, τον οποίο εξυπηρετεί τελεί σε καθεστώς δημόσιας κτήσης και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες διαχείρισης και λογοδοσίας.

 

Καθ’ όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και εφεξής ο φερόμενος ως μισθωτής (σύμφωνα με  την υπ’ αριθ. 3314/2010 σύμβαση μίσθωσης, η οποία έχει ήδη λήξει) φέρεται να παραμένει εγκατεστημένος στο ακίνητο του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας, χωρίς να είναι γνωστό, εάν υφίσταται νέα ενεργή σύμβαση μίσθωσης και οι όροι αυτής αναφορικά με τις υποχρεώσεις που αυτός οφείλει να τηρεί.

 

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες και καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην ΠΟΣΠΕΡΤ, άγνωστα πρόσωπα που φέρονται να είναι εργαζόμενοι του εν λόγω πρώην μισθωτή και πρόσωπα που φέρονται να ενεργούν υπό τις εντολές του παρουσιάζονται να ενεργούν ανεξέλεγκτα εντός του χώρου του Κέντρου, αφενός μεν παρακωλύοντας τους εργαζομένους της ΕΡΤ Α.Ε.  κατά την εργασία τους, και αφετέρου παρέχοντας ανεξέλεγκτη είσοδο και έξοδο στο χώρο του Κέντρου σε άγνωστο αριθμό προσώπων, θέτοντας υπό διακινδύνευση τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων της ΕΡΤ όσο και του μεγάλης αξίας εξοπλισμού και υλικού που διαθέτει η ΕΡΤ, με κίνδυνο ενδεχόμενη καταστροφή ή και κλοπή του. 

 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει πληροφορηθεί ότι πρόσφατα  έλαβε χώρα περιστατικό στο χώρο του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας, κατά το οποίο φέρεται να ετέθη σε διακινδύνευση τόσο η ασφάλεια των εργαζομένων όσο και εξοπλισμός της εταιρείας, περιστατικό για το οποίο έχει ειδοποιηθεί αρμοδίως η αστυνομία.

 

Ταυτόχρονα, πληροφορούμαστε ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας υφίστανται διαρκή παρενόχληση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από άγνωστα πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα άγνωστα πρόσωπα που εισέρχονται στο χώρο δεν τηρούν στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας και πυρασφάλειας, παρά το γεγονός ότι από το ακίνητο περνάει δίκτυο υψηλής τάσης, με κίνδυνο τόσο για την υγεία των εργαζομένων αλλά και πλήθους τρίτων προσώπων. Άλλωστε, κατά το πρόσφατο παρελθόν εκδηλώθηκε στο ακίνητο μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς κατασβήσθηκε άμεσα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε σχέση με τα ως άνω μείζονα ζητήματα που άπτονται τόσο της προστασίας των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. όσο και της διασφάλισης της δημόσιας περιουσίας , σκοποί, στους οποίους παραμένουμε αταλάντευτα πιστοί, σας καλούμε να μας απαντήσετε αρμοδίως στα εξής:

 

  1. Δεδομένου ότι η ΕΡΤ Α.Ε. κάνει χρήση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας και απασχολεί εκεί μόνιμα εργαζόμενους, για την υγιεινή και την ασφάλεια των οποίων η ΕΡΤ Α.Ε. φέρει ακέραια την ευθύνη, σας καλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα, εάν η ΕΡΤ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να διαφυλάξει την ασφάλεια των εργαζομένων της που παρέχουν εργασία στο Κέντρο.

 

  1. Περαιτέρω, δεδομένου ότι εντός του ακινήτου διέρχεται δίκτυο υψηλής τάσης και ισχύος, σας καλούμε να μας γνωρίσετε, εάν η ΕΡΤ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης και προστασίας προς αποτροπή ατυχήματος ή και πυρκαγιάς στο χώρο του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, τρίτων προσώπων  και εν γένει της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

  1. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι, όπως προεκτέθηκε, η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί εντός της εγκατάστασης του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας μόνιμα εγκατεστημένο μεγάλης αξίας εξοπλισμό, σας καλούμε να μας γνωρίσετε εάν η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του υλικού και του εξοπλισμού της.

 

  1. Συγκεκριμένα, σας καλούμε να μας γνωρίσετε, εάν έχει λάβει χώρα από την ΕΡΤ Α.Ε. πλήρης και αναλυτική καταγραφή του υλικού της εταιρείας που ευρίσκεται εντός του ακινήτου του Κέντρου και εάν η ΕΡΤ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου και εποπτείας για την προστασία του εξοπλισμού. Ακόμη, σας καλούμε να μας γνωρίσετε εάν η ΕΡΤ Α.Ε. έχει μεριμνήσει για την φύλαξη του ακινήτου με την τοποθέτηση στο ακίνητο προσωπικού φύλαξης και την εγκατάσταση των απαιτούμενων συστημάτων ασφαλείας, με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών που ευρίσκονται εντός του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας.

 

  1. Περαιτέρω, σας καλούμε να μας απαντήσετε, εάν είναι σε γνώση της ΕΡΤ Α.Ε. ότι ο πρώην μισθωτής φέρεται να ευρίσκεται ακόμη και σήμερα εγκατεστημένος στο ακίνητο του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας, παρά το γεγονός ότι η προϊσχύσασα υπ’ αριθ. 3314/2010 σύμβαση μίσθωσης έχει λήξει.

 

  1. Σας καλούμε ακόμη να μας γνωρίσετε, εάν τυχόν ευρίσκεται σε ισχύ τυχόν νέα σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ή της ΕΡΤ Α.Ε. και του πρώην μισθωτή, καθώς και σε περίπτωση που τυχόν υφίσταται τέτοια σύμβαση, εάν αυτή συνήφθη κατόπιν διαγωνισμού, ποιοι είναι οι αναλυτικοί όροι της και ιδίως οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τον μισθωτή σχετικά με την προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων της ΕΡΤ και της διασφάλισης του εξοπλισμού της εταιρείας.

 

  1. Είναι ακόμη σημαντικό να μας γνωρίσετε, εάν έχει πληροφορηθεί η ΕΡΤ Α.Ε. για το περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στο Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας την 28.03.2021 και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΡΤ Α.Ε, ούτως ώστε να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα της έναντι παντός τρίτου προσώπου.

 

  1. Άλλωστε, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση εγείρονται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την διαχείριση δημόσιας περιουσίας μεγάλης οικονομικής αξίας από την ΕΡΤ Α.Ε. και τυχόν μη σύννομη διαχείρισή της δύναται να επιφέρει πειθαρχικές, δημοσιολογιστικές και ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους, σας καλούμε να μας γνωρίσετε σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ΕΡΤ Α.Ε., ούτως ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα της εταιρείας και εν γένει το δημόσιο συμφέρον καθώς και η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα.

 

 

 

 

Τέλος, επαναλαμβάνουμε μετ’ επιτάσεως  ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ παραμένοντας αταλάντευτα πιστή στην αποστολή και τους καταστατικούς σκοπούς της θα  διασφαλίσει, όπως διαχρονικά πράττει, τα ενιαία δικαιώματα των εργαζομένων στην ΕΡΤ και τη δημόσια περιουσία ενάντια στην κακοδιοίκηση, την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία μη επιτρέποντας σε κανέναν να λυμαίνεται την περιουσία της ΕΡΤ, η οποία αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Λαού προορισμένη να εξυπηρετεί τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθεροφωνίας, της Ενημέρωσης  και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αναμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας και τις ενέργειες σας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, των συμφερόντων της ΕΡΤ Α.Ε. και του δημοσίου συμφέροντος και παράλληλα σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε ενέργεια ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου, Αρχής και φορέα προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε.