Απόφαση Διενέργειας Συνεδρίου της ΠΟΣΠΕΡΤ και το Αίτημα για άμεση Σύγκλησή του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγία Παρασκευή  14/11/2022

Απόφαση Διενέργειας Συνεδρίου της ΠΟΣΠΕΡΤ

και το Αίτημα για άμεση Σύγκλησή του

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι.

 

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ στις 10 Νοεμβρίου 2022 με κύριο θέμα συζήτησης τον καθορισμό διεξαγωγής Συνεδρίου,  αφού εκτέθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία 13 ψήφων υπέρ και 2 κατά, το Συνέδριο της Ομοσπονδίας να διενεργηθεί το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου 2023.

 

Αναφορικά με το αίτημα ενός μέρους εκλεγμένων αντιπροσώπων για Άμεση Σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου και Εκλογές, ακολουθούν μερικές οφειλόμενες απαντήσεις, καθώς η μισή αλήθεια πάντα αποδεικνύεται χυδαιότερη του ολόκληρου ψέματος.

Οι μόνοι λόγοι που το εκλεγμένο ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ,  η θητεία του οποίου έληξε στις 15 Μαρτίου 2021 και συνέχισε ως προσωρινή Διοίκηση οριζόμενη από δικαστικές αποφάσεις, μέλη του οποίου τελούσαν και τελούν και οι σημερινοί ένθερμοι αιτούντες ήταν:

 

  1. Τα αναγκαστικά και επιβεβλημένα μέτρα περιορισμού και οι ρητές απαγορεύσεις διεξαγωγής Συνεδρίων λόγω Πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι δεν χρειάζονταν καν δικαστικές αποφάσεις για την παράταση της θητείας οποιουδήποτε διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικού οργάνου πανελλαδικά, αφού οι παρατάσεις δίνονταν έτσι κι αλλιώς κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης.
  2. Οι εκλογικές, διοικητικές και οικονομικές εκκρεμότητες των σωματείων μελών της ΠΟΣΠΕΡΤ.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Μέχρι και τις 21 Μαρτίου 2022, η προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν νομιμοποιούνταν βάσει της προερχόμενης εκ πανδημίας δικαστικής απόφασης να διενεργήσει Συνέδριο και εκλογές.  Τη νομιμοποίηση έλαβε μόνο με την τελευταία εξάμηνη και απαραίτητη όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα δικαστική απόφαση της 6 Ιουνίου 2022.

Έκτοτε και έως σήμερα, το μόνο που ανέλαβε πρωτοβουλίες, κίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες (αναφερόμαστε αναλυτικότερα παρακάτω) προκειμένου να επιλυθούν και να τακτοποιηθούν  όλες οι εκκρεμότητες που αποτελούσαν εμπόδιο στην ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου και κυρίως την ενωτική του διάσταση, ήταν το προεδρείο της ΠΟΣΠΕΡΤ, με κύριο μέλημα την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των σωματείων της ΕΡΤ και όλων των σωματείων του ιδιωτικού τομέα των ΜΜΕ. 

 

Οι εκκρεμείς αρχαιρεσίες πρωτοβάθμιων σωματείων.

 

Ήδη από το Νοέμβρη 2021 και μετά από αίτημα εγγραφής της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ (Ε.Ε.Ε.ΡΤ) στην ΠΟΣΠΕΡΤ, το ΔΣ της Ομοσπονδίας (συμπεριλαμβανομένων των σημερινών ένθερμων αιτούντων την Σύγκληση Εκτάκτου Συνεδρίου), έλαβε ομόφωνη απόφαση για προσχώρηση της Ένωσης Εργαζομένων ΕΡΤ στην ΠΟΣΠΕΡΤ, υποδεικνύοντας αναλυτικά τις εκ του Νόμου 1264/1982 και του Καταστατικού της Ομοσπονδίας βήματα και διαδικασίες, έτσι ώστε να υποβάλει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις  εγγραφής της. Στην Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ κοινοποιήθηκε αναλυτικά η Απόφαση του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ.

 

Με τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Εργαζομένων ΕΡΤ για τις εκλογές αντιπροσώπων στην ΠΟΣΠΕΡΤ, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 22 Νοεμβρίου 2022 και με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα περί μη προσβολής που θα χορηγηθούν όπως προβλέπεται ένα περίπου μήνα μετά την διεξαγωγή των εκλογών, η απρόσκοπτη συμμετοχή της Ένωσης Εργαζομένων ΕΡΤ θα έχει διασφαλιστεί.

Αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΟΣΠΕΡΤ θα διεξαχθούν και από το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο του ιδιωτικού τομέα «Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (ΕΤΕΡ) στις 26 Νοεμβρίου 2022.  Ισχύει λοιπόν για την ΕΤΕΡ, ότι ακριβώς ισχύει και για την Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ όσον αφορά τον χρόνο και την διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής της  στο Συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ.

 

Οικονομικές εκκρεμότητες

Εκτός από τις εκκρεμότητες των αρχαιρεσιών των δύο σωματείων (Ε.Ε.ΕΡΤ, ΕΤΕΡ) που θα έχουν εκλείψει στα μέσα Δεκεμβρίου, εκκρεμότητες υπάρχουν και στα ήδη εγγεγραμμένα σωματεία στην ΠΟΣΠΕΡΤ, που αφορούν πρωτίστως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία και δευτερευόντως την κατάθεση των δικών τους νομιμοποιητικών εγγράφων για την συμμετοχή τους στο Συνέδριο.

 

Αναλυτικότερα:

Προς ενημέρωση όλων των εργαζομένων, κανένα σωματείο από το 2019 μέχρι σήμερα που εισπράττει εισφορές των εργαζομένων μελών του υπέρ της ΠΟΣΠΕΡΤ σύμφωνα με το Καταστατικό του, δεν τις έχει αποδώσει  στην Ομοσπονδία, εκτός της ΠΣΥΠΕΡΤ, που έχει καταβάλει ένα μικρό μέρος τους.

Από τον Ιούνιο του 2022 επισταμένως αλλά και πολύ νωρίτερα, είχαν τεθεί επανειλημμένα σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις προς τους προέδρους των σωματείων οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες.

 

Κατανοώντας απόλυτα τις διαμορφωμένες συνθήκες της αδιαμφισβήτητης δυσκολίας λόγω της διαχρονικής οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και των προβλημάτων ασυνέπειας που προέκυψαν, των μονομερών αποφάσεων σωματείων μείωσης των εισφορών, ακόμα και την παντελή αδυναμία είσπραξης τους, με πρωτοβουλία του προεδρείου της ΠΟΣΠΕΡΤ και κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης σε μια προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικής και αναλογικής λύσης επί του οικονομικού κενού, συγκλήθηκε  η συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να διευθετηθούν τα εκκρεμή ζητήματα, να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των σωματείων με οικονομικές εκκρεμότητες και να προσδιοριστεί ο χρόνος του Συνεδρίου.

 

Η συνεδρίαση, παρά την κατανόηση όλων για μία συναινετική και αναλογική λύση στην προοπτική να συμμετάσχουν απρόσκοπτα όλα τα σωματεία στο Συνέδριο, δεν κατέληξε σε απόλυτη συμφωνία διευθέτησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων, χωρίς ευθύνη του προεδρείου της ΠΟΣΠΕΡΤ. Παρ’ όλα αυτά, η διεξαγωγή του Συνεδρίου προσδιορίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου, με την απαραίτητη προϋπόθεση μιας τελικής διευθέτησης.

 

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου πάλι με πρωτοβουλία του προεδρείου της ΠΟΣΠΕΡΤ ακολούθησαν δύο άτυπες συναντήσεις με τους προέδρους των σωματείων, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να καταλήξουμε όλοι σε μια πραγματικά συμφέρουσα διευθέτηση προς όφελος όλων. Εργαζομένων, πρωτοβάθμιων σωματείων και Ομοσπονδίας. Και οι δύο συναντήσεις κατέληξαν άκαρπες.

 

Μέχρι σήμερα, και παρ’ ότι οι αρχαιρεσίες των δύο σωματείων (Ε.Ε.ΕΡΤ, ΕΤΕΡ) βρίσκονται προ των πυλών, στοιχείο που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, τόσο οι οικονομικές, όσο και οι διοικητικές εκκρεμότητες των υπόλοιπων σωματείων της ΕΡΤ παραμένουν αδιευθέτητες και η συμμετοχή τους στο Συνέδριο μη διασφαλισμένη. Κατόπιν αυτών, στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ, μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την δικαστική απόφαση, καθορίστηκε όπως προαναφέρθηκε, η διεξαγωγή του Συνεδρίου για τις 16-17 Ιανουαρίου.

 

Μερικές Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα εν είδη Ερωτήσεων.

 

Η επίκληση του άρθρου 12, παρ. 2 του Καταστατικού της ΠΟΣΠΕΡΤ  όπως αναφέρεται στο αίτημα των αντιπροσώπων που συνέταξαν οι άμεσα και ένθερμα ενδιαφερόμενοι, αφορά στην σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου. Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται για εξαιρετικούς και πραγματικά έκτακτους λόγους, άσχετους με τα θέματα που επικαλούνται οι αιτούντες, και τα οποία αφορούν την διενέργεια Τακτικού Συνεδρίου.

 

Σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού και αντιστροφής της πραγματικότητας, οι συνάδελφοι συγγραφείς της αίτησης σύγκλησης Έκτακτου Συνεδρίου, στο όνομα: «της ευρύτερης ενότητας και παρά τις όποιες αντιθέσεις», θεωρούν, «ότι η  είσοδος όλων των Σωματείων των εργαζομένων της ΕΡΤ εξυπηρετεί την ενιαία στάση μας απέναντι στην Διοίκηση της ΕΡΤ.».

 

Ωραία τα λόγια αλλά προκύπτουν μερικά απλά ερωτήματα.

Η προσπάθεια διενέργειας Συνεδρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, χωρίς να διασφαλίζεται η συμμετοχή των υπό διαδικασία αρχαιρεσιών και εκλογής αντιπροσώπων των σωματείων Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ, ΕΤΕΡ και των σωματείων με οικονομικές εκκρεμότητες, υπακούει στην ευρύτερη ενότητα που απηχεί η είσοδος όλων των σωματείων στην ΠΟΣΠΕΡΤ;

Στο απλό αυτό ερώτημα απάντηση δεν πήραμε, ούτε όταν το θέσαμε εξαντλητικά και ενώπιον όλων στο τελευταίο ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ. Η απάντηση είναι βέβαια ξεκάθαρη.

Όχι, δεν διασφαλίζονται.

 

Οι σημερινοί αιτούντες την διενέργεια Συνεδρίου μέχρι της 6 Δεκεμβρίου, χωρίς την διασφάλιση της συμμετοχής όλων των σωματείων, δεν ήταν οι ίδιοι που κόπτονταν για την συμμετοχή της Ένωσης Εργαζομένων στην ΠΟΣΠΕΡΤ; Τι άλλαξε από τότε που με αγαστή συνεργασία και συστήνοντας την Σύμπραξη για την υπογραφή ΣΣΕ, είχαν υπονομεύσει την Ομοσπονδία προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα μνημονιακά νομοθετήματα εξοστρακισμού και διάλυσης όσων σωματείων δεν ήταν αρεστά στις Διοικήσεις;

 

Πως επισημαίνουν ότι: «η οικονομική αυτονομία των συλλογικών οργάνων είναι απαραίτητος όρος για την εύρυθμη λειτουργία τους και πρέπει να λυθούν τα οικονομικά ζητήματα», όταν την ίδια στιγμή αρνούνται να συναινέσουν σε αναλογικές λύσεις, και δεν αποδίδουν μέχρι σήμερα τις εισφορές υπέρ της Ομοσπονδίας; Η οικονομική αυτονομία της Ομοσπονδίας δεν συγκαταλέγεται στις επισημάνσεις τους;

 

Η σημερινή επίκληση για την σημασία, το κύρος και την ενότητα της ΠΟΣΠΕΡΤ, είναι συνεπής και διαχρονική, ή αλα καρτ, περιστασιακή και εξαρτώμενη από αλλαγές πουκαμίσων προς αναζήτηση συσχετισμών;!

 

Αναφορικά με την αποστροφή των αιτούντων ότι: «η προσωρινή Διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ, έχει χάσει την επαφή με τους εργαζόμενους...». Που ήταν αλήθεια οι συγκεκριμένοι συγγραφείς της αίτησης, όταν δεκάδες εργαζόμενοι έρχονταν στα γραφεία της Ομοσπονδίας να καταγγείλουν τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης με τα πρόστιμα των 300 ευρώ στους μισθούς τους; Πως τοποθετήθηκαν και ποιές ενέργειες έκαναν για να τους συνδράμουν, μπροστά στις καταφανείς διακρίσεις

Πού ήταν αλήθεια όταν η Διοίκηση έκλεινε το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων  Αυλίδας και τις αυτοψίες που διενήργησε το προεδρείο της ΠΟΣΠΕΡΤ  στο πλιάτσικο που κατήγγειλαν οι συνάδελφοι εκεί;

 

Εν κατακλείδι.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι.

 

Πραγματικά δεν θα είχαμε κανένα  λόγο να συντάξουμε αυτή την Ανακοίνωση, εάν οι συγγραφείς του αιτήματος σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου δεν ήταν τόσο απροσχημάτιστα θρασείς. Από την αρχή επιθυμούσαμε την δρομολόγηση ενός Συνεδρίου με την διασφάλιση της συμμετοχής όλων των σωματείων που είναι μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ προσπαθώντας να αμβλύνουμε τις όποιες αντιθέσεις, θεωρώντας ότι η ύπαρξή τους υπονομεύει την ενότητα των εργαζομένων. Αντιθέσεις που αποκαλύφθηκαν δυστυχώς για όλους, με τις παλινωδίες, τις συντεχνιακές διαφορές και την ατυχή κατάληξη της ΣΣΕ.

 

Μια ενότητα, που δεν οικοδομείται με τα ωραία λόγια και τις ρετσέτες, αλλά στην ανάδειξη και υπεράσπιση των κοινών προβλημάτων, που στην σημερινή συγκυρία δεν διακρίνουν κλάδους, προσωπικά ευτελή συμφέροντα, συντεχνίες μικρομάγαζων και πολιτικές σκοπιμότητες. Η ΠΟΣΠΕΡΤ αναλαμβάνοντας και τις δικές της ευθύνες, υπονομεύτηκε, περιθωριοποιήθηκε, εξοστρακίστηκε από το κάδρο επίλυσης των κοινών προβλημάτων, γιατί κάποιοι δυστυχώς εργαλειοποιούν πράγματα και καταστάσεις προς ίδιον όφελος.

 

Η ΠΟΣΠΕΡΤ δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι Θεσμός, που απηχεί τον ενιαίο τρόπο οργανωμένης συνδικαλιστικής αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων. Την χρειαζόμαστε όλοι μας, δυνατή, παραγωγική  και συλλογική, με την ένταξη όλων των σωματείων στο δυναμικό της, με την συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα σωματεία τους. Είναι το λιγότερο απαράδεκτο και υποκριτικό, αυτοί που την χτύπαγαν κάτω από την μέση, να επιδιώκουν σήμερα να εμφανιστούν υπερασπιστές της.

Έχουμε διαμορφώσει ήδη με την απόφαση διενέργειας του Συνεδρίου στις 16 και 17 Γενάρη, τα θεμέλια και τις προϋποθέσεις για την διασφάλιση όλων, στο ανώτατο  και δημοκρατικότερο όργανο συλλογικής έκφρασης και αποφάσεων. Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

 

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι τελευταίες διοικητικές και οικονομικές εκκρεμότητες θα διευθετηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, διασφαλίζοντας την συμμετοχή όλων και ανοίγοντας τον δρόμο για να θεμελιωθεί η ενότητα στην πράξη.

Ενημερωτικό Δελτίο

Γραφτείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε στο email σας
ενημέρωση από την ΠΟΣΠΕΡΤ για τα θέματα που σας αφορούν.

Περιμένουμε και τα σχόλιά σας. Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει.

Please enable the javascript to submit this form

Member of